பக்கம்:உலக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம்.pdf/5

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பொருளடக்கம் м44 пр. --- 9. அப_ட10 அசிசI_----10 அடக்கமும் பாளிவும் —12 அக்கடி பல்-16 ~wіct «мичмм•миһ TamilBOT (பேச்சு) 22:23, 9 ஏப்ரல் 2016 (UTC)— 76 அ' வாா-18 அளிகள்_-18 அதிகாரம்_-19 அதிருப்தி--20 22:23, 9 ஏப்ரல் 2016 (UTC)~1 Гн —- ~~— 21 ............M]AAVwwwh ------24 имми) -----—25 22:23, 9 ஏப்ரல் 2016 (UTC)~ft III: 22:23, 9 ஏப்ரல் 2016 (UTC)TamilBOT (பேச்சு)— 27 அது பl ———2° அMாங்க ாைட31 -MI I-III-IIl. --—32 அப்பே --33 அபAதுபl ——47 அரிகாய ட 3B அதி --—3° அபய, -40 ~~wII - II —” அ. சங்க - 13 , вы "1ынli ---—“6 அ ரிய பெண் ட48 அப கI_-49 அ | | --—50 ........................... */ / /- -----—50 அாடி -- -اک-ا 4Nel14м ДII ---------52-ا அப .--ட56 அபலா ---57 ~w" * 22:23, 9 ஏப்ரல் 2016 (UTC)22:23, 9 ஏப்ரல் 2016 (UTC)TamilBOT (பேச்சு) — 58 ..........Mumli ---------- -61 அரிய-ட63 அ' ஆதியம்-56 அறிவாற்றல் -57 அறிவுக் கூர்மை — 68 அறிவுடைமை-59 அற்ப விஷயம் –7 کا அற்புதங்கள்-77 அன்பு ፖE அன்னை E1 ஆகாயக் கோட்டைகள் ட82 ஆசை –83 ஆசையின் தூண்டுதல் —85 ஆடம்பரம் - Rs, ஆதாயம் —-87 ஆராயாத செயல் — 88 ஆரோக்கியம். Eዞ ஆலோசனை-90 ஆழ்ந்த சிந்தனை-92 ஆறுதல் —–92 ஆற்றல் * 93 ஆனால் - 9.5 ஆன்மா- ----- 96 இசை _ 97 இச்சகம்-99 இடர் Q9 இடுக்கண் — 100 இதயம் ——'0' இந்திரியது.கர்ச்சிட102 இயலாமை.-- 102 இயற்கை —102 இரகசியம்-- TO இரக்கம் |[]-. இரட்டுற மொழிதல்ட101 இராஜ்யம்-105 இலக்கியம் IՈ5 இலட்சியங்கள் –706 இல்லம் —–107 இழிதொழில்-ட-108 இழிந்த மனப்பான்மை-ட _108