பக்கம்:உலக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம்.pdf/6

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

5

இளக்காரம் IዐE - இளமை I09 இ றுமாப்பு 109 இறை நம்பிக்கையின்மை-10 இறையருள் 110 இறைவன் חוז இன்பமூட்டுதல் –713 இன்பம் 113 இன்பம் துய்த்தல் 11.1 இன்னலும் துன்பமும் 115 இன்னாச் சொல் 116 55); WIÉ உடல் II 7 உடற்பயிற்சி 177 உடைகள் 117 ஆணர்ச்சிகள் J18. உணர்ச்சித் துண்டுதல் 120 உணர்ச்சியின்மை 12ዕ] உணவு வகைகள் 12] உண்ணல் 122 உதவி 122 உபதேசம் 123 உயிர்த் தியாகிகள் 123 உயில் 12-f உரிமை 125 உருவகக் கதைகள்-125 உரையாடல் 1 է, உலகம் 127 உலோபி ዘ28 உழைப்பு 128 உள்ளத்தின் உரம் 129 உள்ளுணர்வு 130 உள்ளுக்கம் 13s) உறக்கம் 131 உறுதி - 132 உற்சாகப்படுத்துதல் 132 ஊதாரித்தனம்-132 எங்கும் திறைந்தவர் 1.33 எதிர்காலம் 1.33 5 ள்திர்பார்த்தல் ட 13-1 எதிர்ப்பு 134 எதிலும் ஐயம் 135 எல்லாம் அறிந்தவர் 135 எல்லாம் வல்லவர்__136 எழுத்தாளர் ------ 13s, எழுத்து நடை--—136 எளிய வாழ்க்கை--137 ஏகாந்தம் --- 1.37 ஏமாற்றம் -----1.19 ஏளனம் செய்தல்-139 ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல்-110 ஒப்புக்கொள்ளல்-110 ஒழுக்கம் --- 1.7/ ஒழுக்க வரம்பின்மை-ட 141 ஒழுங்கு----112 ஒளி --- IM2 ஒய்வு-- 7-12 ஒய்வு பெறுதல்- |-1-1 1- ப் - ---- |-f-1 கடமையில் வழுவுதல் 1-15 கடன் - TamilBOT (பேச்சு) 1Af5 கடன் கொடுத்தல்-116 கடன் வாங்குதல் - 1.17 கடிதங்கள் --- 1.77 கடினம் ---- 148 கட்சிகள் ட 148 கஷ்டங்கள்.-- I-79 கட்டடக் கலை - I-79 கட்டுப்பாடு.-- 15() கண்டனம் ட ---------- 150 கண்டுபிடி ப்புகள் ட 157 கண்ணி ----151 கப ம்--- —157 கருத்துகள் - –752 கருதி,து க் கற்றல் — 153 கலைகள்-- — 154 கல்லறை 155 கல்வி 15.5