பக்கம்:உலக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம்.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லைப. ராமஸ்வாமிதற்கொலை 206 நிகழ்காலம் ... I - தற்புகழ்ச்சி 207 நிதானம் ... ." தன்னம்பிக்கை 207 நிறைவுடைமை - ." In தனிப்பெருமை 208 நினைவு - ." |M தன்மானம் 208 நினைவுச் சின்னங்கள் - * Los தன்னடக்கம் 208 நீதி * I-y தன் ாைலமின்மை 209 நீதிக் கதைகள் ." I." தன்னலம்- 209 நீதி வாக்கியங்கள் உ .* F." தாமதம் - 209 நூலாசிரியர் * I I தாராளம் - 210 நூல் நிலையங்கள் ." || iബേ முன்னேறுதல் 21 நெருக்கமான பழக்கம் _. ." | ". திடநம்பிக்கை 212 நேரம் ." | * தியர்கம் 212 நேரம் தவறாமை ட 21. தியானம் 213 நேர்மை 2 H/ இருந்தி முன்னேறுதல். 21. நோக்கங்கள் ட-217 திருப்தி 215 நோய் 21 N. திருமணம் 216 பகுத்தறிவு 2.1н திறமை 218 பகைவர்கள் ——*" தீங்குகள்--218 பகை வன்மம் — 250 நகரங்கள் 218 பக்தி 25s, நடத்தை- 220 படித்தல் 251 நடனம் 220 பணம் 25.” நடுநிலைமை 22. பணியாளர்கள் 23.8 நடைமுறைக் கொள்கை 222 பத்திரிகைகள் ட 25-1 நஷ்ட ஈடு 223 பத்திரிகைத் தொழில் 25-7 நஷ்டங்கள்-221 பயிற்சி –255 நட்பு. - 22-ו Lגי LiגL25 שילהסיሶ நம்பாமை 227 பரிசுகள் 25 to நம்பிக்கை 227 பரணி பாடுதல் ட257 நம்பிக்கையிழத்தல் 229 பரிதானம் 257 நரகம் 229 பரோபகாரம் 25A நவீனங்கள் - ட 230 பல தொழில் —25* நன்மை செய்தல் ட 23. பலாத்காரம் - 2.59 தன் மறத்தல் ட232. பழக்கம் 20s) நாகரிகம் - 233 பழமை 262 %. * rf, A., ສ.ກ. 233 பழமொழிகள் 2Ꮬ.3 ;ாடகக் செ. wை. - 234 பழிக்குப் பழி ጋሶ) 1ாட்டுப்பற்று. 233 பாராட்டுதல் –26' "ணயம்-ட236 பாவம் 2r).5 'த்திகம் ட236 பாவனை 'yı