பக்கம்:எது வியாபாரம், எவர் வியாபாரி.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

பிழை - திருத்தம்


பக்கம் வரி பிழை திருத்தம்

3 11 அசைநது அசைந்து
5 5 குழந்தைகளிடத்தும் குழந்தைகளிடத்தும்

பெரியவர்களிடத்தும்

6 19 முடித்தொழிற் மூடித் தொழிற்
8 8 உலக மக்கள உலக மக்கள்
9 18 நோக்குவகள் நோக்குங்கள்
13 26 வெல்லெட்டு வெல்வெட்டு
13 29 மலாய் மொழியில் சீனமொழியில்
18 9 சாக்கை சரக்கை
26 11 நாயகத்தின் நாயகத்திடம்
27 3 இலக்கணமும்கூட இலக்கணங்கூட
37 8 நனமையுண்டு நன்மை உண்டு
37 16 அடைப்பட்டுப் அடைபட்டுப்
39 18 இஸ்லாம் இசுலாம்