பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/152

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


டிருதம்) விளக்கவுரையும் 13] சேர்ப்பன்' (அகம் 160) என்றும், தாயில் முட்டை போல அட்கிடந்து, சாயினல்லது பிறிதெவ னுடைத்தோ, யாமைப் பார்ப்பி னன்ன, காமம் காதலர் கையற விடினே' (குறுங் 152) என்றும் கூறினர். இக்காட்டியவற்றுள், தாயாமை யின்ற சினேகளை அதன் கணவனே, அவை பார்ப்பாகு மளவும் புறத்தருமென்பது கூறப்படுதல் காண்க. முட்டை போரித்தவுடன், யாமைப் பார்ப்புக்கள் மணலைக் கிளைத்துக்கொண்டு வெளிவரும். அவற்றிற்கு அக்காலத்துக் கண் முதலிய பொறியில்லையாயினும், வாயி ல்ை மணலைக் க றித்துக்கொண்டே நீர்கிலையையடையும். காந்தஆசியை எவ்வழியிற் விருப்பினும், அது வடதிசையே 5۔ ت۔ 20 ـ:س س. . . . . . " , :. -- . . ۔“ :r هش مع : شء سير سيس هك நோக்கி கிற்றல் போல, யாமைப் பார்ப்புக்கள் நீர் நிலையை படைதற்குரிய நெறியைப் பற்ருகவாறு எத்தனே இடை யிடுபடுப்பினும்,அவை அவ்வனத்தும் கடந்து நீர்சிலேயையே தவழுதி அடையும் இயற்கை வன்மை படைத்தள என்பர்’

  • The crocodiles can live for 300 years and the tortoise for 350 years. The tortoises leave water only when the time comes for them to lay eggs. Then they fire but cold-blooded reptiles and they exhibit caution and cunning. The site of man will keep them off shore and the females will retain their eggs for long rather than force unnatural risk. Landing in the still of night, they march inland to some point high enough escape flood and high tide, dig deep pits in the sand 0ة and there lay their eggs. Then they return to the sea ut notby ihe vcay they caine in as if to 'ead astray any *ho should follow them to their nurseries. The young #urtles, when hatched from the eggs, bite their way out bf the sand and may be seen with their mouths full of grit as they march to the water. Instinct is strong and overmastering with them, No matter how many times