பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/18

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


விளக்கவுரையும் 5 இல்வழிப் பயன்படாகவ ாறுபோல, மூவகையுலகும் **く、 இவன் சக்தியை இன்றியமையா என்றற்கு கீழ்” என்ருர். 'சிவன்முள் பலப்ல் வேலு % 622) எனச் சான்ருேரும் இக் கருத்தக் தி காண்க. அந்றேல், ஆகாரமாகிய ੱਖੀ , ;

  • , *, *, * . ਜੜ੍ਹਾਂ பெனின், 黏. லகு முகிழ்த்தற்கு ங்கே க்களன் மாயை என்ப்தம்,

நிரேக்கானுகக் கர்ரி, தி.

  • r~2.° تقسيمادية

அதுதானும் கனக்கு ஆசாகிய இறைவன் சக்தியின்கன் ஒடுங்குவதென்பதும் உணர்த்துக்ற்கென அனர்க. "முகிழ்த் தன' எனக் கமைபந்ங்க்க ானமையின், என கிேேபதும், ஒடுக்கமும் அக் காணித்தேன வென்ற் கொள்க. - # همس - مم 4 ء مہمسـ நியவாற்றுதி பயன், இம் முவகை யுலகின்கண்ணும் வாழ்வார்க்கு, அக்சாள்கள் கீழல்செய்து - :-3 - * * * با این . به هم.← * --- இக்துனேயும் - ونتي గి : ”酸 ””然 ' ، : نہ ہے مگر تم . - * 61-.೯TLIA LL59 5TT5. 67 Tg வ, இது, பொருளி, t3*) புாைக்கலாய், பட்ர்க்கைப் பவற்கண் பிறர்க்குப் பயன் பட σιιτιξ க்தியதாம் என்க. எனவே, உயிர்கன் வனங்கிப் பெறுவ கோர் ஆக்கம் - - . - - - f , . . . ويدي க வியப் பு என்னும் உணர்த்தப்பட்டமையும், அதன்படன. மெய்ப்பாடு தோன்றினாபும் பெற்றும். 'புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கமொடு, 1rട്ട് തു 守矿、 ாருட்கை நான் கே’’ & . ; ベ . ---. ్స _• 峰 * -- 象 (கொல், பொ 255 ) ேேட து விதி, 、 வாககமுடி கன்கட் டோன்றியதம், பிறபொருளின்கட் . டோன்றியதும் ೯r çr இருவகைக்காக்லின், இ. பெரும்பான்மையும் பி.பொ. &lரு و میتین و یا با همه به، با این تیم می முபானமையும் பிறபொரு கம்பற்றிப் பிறந்த வியப் பு எனக் % ہے. கரின்கட் டோன்றிய ஆக் கொள்க...பயன்: வாழ்த்தி,

  • : * , to ، سيد .. ^ * இனி, இஃது ஈற்றயலடி முச்சீரினோ |டையதாப், - * * يجب - * - மூவடிகளா லியன்ற கேசி ையாசிரியப்பா என்க. : ஈற்றய
  • * * * * * o ༠ ཀག ༡༥ པ_}...: - - یا یی : லடியே ஆசிரிய மருங்கின் தோற்ற முச்சீர்க் காகு மென்ப"