பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/32

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) விளக்கவுரையும் ..].9 தலைமகளின் புலவிப்பான்பை யு ண க., உள்ளுறையால் பாக்கையின் பாடின்மை கூறவின், இதுவும் முன்னேயுது போல, " நீக்கிழவனே கிகழுமாறு படீஇக், காக்க கன்மை யிற் கண்ணின்று" (தொல், பொ. 150) பெயர்த்துக் கூறி 1.1.தி. இனி, பூக்துப் பயன்படாக் கரும்பினேயும், காய்த் துப் பயன்படும் கெல்வினையுமுடைய ஆன் என்றது, மகப் பயந்து பயன்படும் குலமகளிரையும், அஃகில்லாக பொதுமக ளிரையும் ஒப்பக் கருதி யொழுகுவான் என்ருளாம். பொது மகளிர் ஈன்று பயன்படா வியல்பினர் என்பதனே, : அவரும், பைங்கொடி மகளிசொடு சிறுவர்ப் பயந்து, நன்றி சான்ற கற் போ(டு), எம்பா டாசல் அகனினு மரிதே' (நற். 330) என } o í * o - வரும் சான்றேர் கூற்ரு னறிக மெய்ப்பாடும் பயனும் ുത്ഖ്, (ச)

  • - வாழி யாதன் வாழி யவினி

பசியில் லாகுக பிணிசே னிங்குக எனவேட் டோளே யாயே; யாமே முதலைப் போத்து முழுமீ இருந் தண்டுறை பூரன் றேரெம் - முன்கடைநிற்க வெனவேட்டேமே. o இதுவும 至· ப-ரை:-வேள் இல்லதமே விதம்பி யொழுகிள்ை: யாங்கள் அவன் தேர் பிறழ்களிர் முன்கடை கிற்றலொழிந்து எம் முன்கடை கிற்க என விதம் ைேம். எ று. முதலேட் போத்து.......2 ரன் என்றது, ஒதுக்கு வாழ்வாரைப் பழமை கோக்காது உயிர்கவர்வான் என்பதாம். - பு-உரை :- ஆகனவினி வாழ்க என்றும், பசி இல்லே யாகுக என்றும், பிணி நெடிது நீங்குக என்றும் கலைமகள்