பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/34

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்). விளக்கவுரையும்: 2窪 தலைமகள் முன் சுருக்கி: மடங்குவாகலின் முன்க:ை அறக. துறைக்கண் வாழும் முதலைப்ே - முழுமீன்களின் முதுமை கருதான் உண்டொழுகு. என்றகளுல், கலமகன் தன்ம்னேக்கண்தன்ைேடு.உ - யும் தலைமகளின் தலைம்ை கருதாது அவள் லம், கெடுக்கின் - முன் எனக் தனியுறு கிளவி 'கோன்ற். உள்ளுறுக் திர்ைக்க வாறு. மெய்ப்பாடும் பயனு மவை. இவை பைந்தம் கற். பின்கண் நிகழ்ந்தது கூறின. (டு) 6. வாழியாதன் வாழியவினி வேந்துபகைதணிகயாண்டுபலநந்துக எனவேட் டோளே யாயே! யாமே மலர்ந்த பொய்கை முன்கந்த தாமரைத் தண்டுறை யூரன் வரைக. எந்தையுங் கொடுக்க வெனவேட்ட்ேடிே. களவினிற் பலகாளோழுகிவந்து வரைந்துகொண்ட தலைமகன் தோழியோடு சொல்லாடி யான் வரை யாது ஒழுகுகின்ற நாள் நீயிர் இங்கு இழைத்திருந்த திறம் யாது?’ என்ருற்கு அவள் சொல்லியது. ப.-ரை :- நின்னே யெதிர்ப்ப * யெனக் கொண்டு இல்லறத்திற்கு வேண்டு கியத்ல்லது தக்வி பிறிதொன்றும் கின்ே அக்ன்ற டொய்கைக்கு அணியாகத் தான் - - லால் அத் தண்டுறையூரன் மனேக்கு அணிiம் வி .ఇమిడి வரைவாஞ்க் எத்தையும் கொடுப்பர்ன் ன்ன் னேம். எ. து. சிண்டுத் தல்வியை யாய் என்றது பட்ட ஒான்றே கற்புப் பூண்டொழுதுகின்றி சிறப்பை என் இவள்