பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/90

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) விளக்கவுரையும் 67 峻 π, πιττη ον ή και η t = r& & *t#ir at -żr ~r.: வெண்முனே கள்வன்றுக்கும் ' (29) என இந்நூலுள்ளும் கறுப. செற் கதிரையும், பூவையும் கொண்டு சென்று, எதிர் காலம் நோக்கி, தன் மண்ணளேக்கண் கிறைத்துவைத் துண் லுதல்பற்றி, செக்செலஞ் செறுவிற் கதிர்கொண்டு கள் வன், கண்ணக மண்ணளேச் செல்லுமூான்,' " கள்வன், கண் னக மண்ணளே கிறைய செல்லின், இரும்பூ வுறைக்கு மூான் ’ என்று இக்காலுட் கூறப. நண்டுகள் காவற்கனியைத் தம் கவைக்க கர்த்தால் பற்றிச் சுமந்துண்டல் பார்க்கற்கு இன்பம் பயக்கும். அக னிலும் இன்பம் தருவது, அதகன் பெடைாண்டிற்கு அக் கனியை நல்குவதாகும் ஆண்கண்டு கனியைச் சுமத்துகிற்ப, ..مجسمہ. பெடைகண்டு க்கழுவி யமர்த்து அகனுடன் கூடி 8 够 * 盔 - # 岭 燃 - புண்ணும அக்காலே, ു ു ജ്യാ கோக்குவார்க்கு, لالات،'{يي விரண்டனேயும் பிணித்து ந்ேகும் காதலன்பின் பெருமான்பு தோன்றி மகிழ்வுஅத்தும். இகனைக் கூர்த்துகோக்கிய சான் ருேர், அகலிலே காவலுண்டுறை புதிர்த்த, கணிகவின் சிதைய வாங்கிக் கொண்டுதன், தாழை வோளே r வீழ்துணைக் திவு மலவன்’ (அகம், 880) என்றும், 'பொங்குகி ைபொருக வார்மண கடைகளைப் புன்கால் நாவற் பொதிப்புற விருங் † கனி, கிளே செத்து மொய்க்க தும்பி பழஞ்செத்துப், பல்கா ல்லவன் கொண்டகோட் கூர்ந்து, கொள்ளா காம்பி னிமிரும் பூசல் ' (நற். 35) என்றும், சேய்கண் டனேயன் சென்ரு ங் கோாலவன்றன் சீர்ப்பெடையின், வாய்வண்டனேயகொர் காவற்கனி கனி கல்கக்கண்டு, பேய்கண்டனையதொன் ருகி கின்ருன் (கோவை. 84) என்றும் கூறுப. அலவன் என்பது ஒடுமூடிய பத்துக் காற்களேயுடைய உயிாவகை. இதனை ஒட்டுமீன் (Sheil Fish) என்பர் சிலர். ஆயினும் லுேக் குரிய இயல்புகள் முற்றவும் இன்மையின் மீன் என்றல் நிசம்பாது என்பர் உயிர்நூலறிஞர். தமிழ் அாலார்க்கும் இஃது உடம்பாடன்று.