பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஐக்குடி தாற்றுச் சொற்பொழிவுகள்

  • ஆகல் அழற் فهسلسلعتيق * என்ற புறப் பாட்டிகுல் த சே.ைணற் புலமையும், சோதிடக் கலைத்திறமை இத்தகைய வென்று அறியப்படும். இக் அலேக் பகுப்பித்ததிளுல் இச் சோல் அவன் முன்ளுேர் போலச் த சமிழ்ப்பற்றும புலமையும் வாய்ந்தவனென்று ஆதலாம். இச் சோன், பாண்டியன் தலையாலங் காணத்

செருவென்ற நெடுஞ்செழியளுேடு பொருது அவளும்

iப்புண்டு பின்னர் எகோ ஒர் உபாயத்தால் அப் 'ப்பினின் வம் நீங்கித் தன் குடு அடைந்த அரசு எதியவன் என். றப்பாடல்களால் தெரியவரு

அகப்பொருள் எல்களுள் திணை கள வைத்துக் ம் முறையை ஆசிரியர் தொல்காப்பியகுர்,

  • கசயோன் மேய காடுரை உலகமும்

சேயோன் மேய மைவரை உலகமும் வேள் தன் மேய ம்ேபுனல் உலகமும் உஆணன் மேய பெருமணல் உலகமும் హ్రో குறிஞ்சி மருதம் செய்த லெனச் செல்லிய முறையாற் சொல்லவும் படுமே.”

- யை முதலாகக் கொண்டு கூறுவர். சொல் படுமே என்ற எதிர்மறை உம்மையால் இம் முறையித் அமைக்கவும் பெறும் என்பது புலப்படுகின்றமை முல்யை முதலாகக் கொண்ட முறைக்கு வேருகவும் கைத்ால்களிலும், ழ்ேக்கணக்கிலும் அகப்பொருள் கணில் தினேகள் கோக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனினும், வைக்குறு நாறுபோல் களவு, கற்பு என்ற இருபகுதி # இரண்டாவதான் கற்புக்குரிய மருதத்தினேயை முதற் த உணர்த்தும் நூல்கள் ஒன்றுமே இன்று இன்னலாம். இங்கனம் கூடலூர்கிழார் மருதத்திணையை அதன் முதற்கண்வைத்தத் தொகுத்தது, இம் சயைச் சேர்ந்த வேட்கைப் பத்து னன் குதியுள் பக்திப்பாட்டுக்களிலும் தம் காட் சோவேக்களுகிய ஆதன் அவினி என்பான் வாழ்த்திச்