பக்கம்:ஒன்பது குட்டி நாடகங்கள்.pdf/11

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

露體了。 - - o $ * . . . . # , , . . . . பாடலிபுரத்துப் 槛_岳籍”圈岛靶 - 4. - நாடக பாத்திரங்கள் ஒரு கிழக் கழுதை, கிழகாய், பூனே, கோழி, நான்கு திருடங்கள். முதல் அங்கம் முதற் காட்சி இடம்-பாடலிபுரத்துப் போகும்பாதை. ஒரு கிழக் கழுதை மெல்ல வருகிறது. வேலை செய்கிற வரையில் இனி போட்டான்-வேலை செய்ய முடியவில்லையென்று தீனியை நிறுத்திவிட்டான்! எஜமான் பேரிலும் ஒருவிதத்தில் தப்பில்லே. என் தலை விதி! * - - - வழியில் கிழ காயை சந்திக்கிறது. ஐயா, காய்க்கரே ஏன் இப்படி காக்கைத் தொங்கவிட் டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் : TIT விதி கழுதையாரே வயசாகிவிட்டது; முன்பு போல் வேட்டையாட முடியவில்லே, பல ஹீனமாகிவிட் டது, என்று என்னே என் எஜமான் கொல்லப் பார்த் தான்-நான் சமயம் பார்த்து தப்பித்துக் கொண்டு வந்து விட்டேன். இனிமேலே எப்படி பிழைக்கிறது என் று கவலைப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். . நாயக்கரே, நான் சொல்வதைக் கேளும்; நான் பாடலி புரம் போய் என் குரலேக்கொண்டு பாடி ஜீவனம் செய் இயலாமென்று யோசிக்கிறேன். நீங்களும் என்னுடன் 1ாருங்கள், நான் காம்போதி முதலிய ராகங்களில் பல் இல்வி பாடும்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் வாயால்