பக்கம்:ஒன்பது குட்டி நாடகங்கள்.pdf/24

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

30 翡。 i jir. ரா. 讓『。 哥雪。 擂。 ផ្លo. 母留, ೮೫. 莎証。 வெறுப்பும் விருப்பும் சந்தோஷம் உனக்கு செய்த உதவிக்காக அவருக்கு ே மிகவும் நன்றி பாராட்டவேண்டும். ஆமாங்க, அவருக்கும் எனக்கு உதவி செய்த எல்லாருக் கும்கூட சாமி உங்களையெல்லாம் காப்பாத்தனும், நான் வர்ரேனுங்க. . - (போகிருன்) ம்ற்ற எந்தக் கெட்டகுணம் இருந்தாலும் அவரிடம் லோபத்துவம் இல்லை. இல்லே, இதைப்பற்றி கான் எண்ணியது தவறுதான். அதற்காக நான் வருத்தப்படுகிறேன். ஆயினும் இப் படிப்பட்ட தயாளகுணமுடைய பெரிய மனிதர்கள் பெரிய விஷயங்களில் உதவுவதுபோல், அற்ப விஷயங் களிலும் தயாள குண முடையவராக இருந்து, மற்றவர் களிடம் வறிதமான நடவடிக்கை உடையவர்களாக இராதது, வருத்தப் படத்தக்க விஷயம். உண்மை வாஸ்தவமாய் அப்படி யிருந்தால் வருத்தப் படவேண்டிய விஷயம்தான். . ஒரு குதிரைக்காகவோ அற்பச் செடிக்காகவோ கொஞ் சம் மரியாதை காட்டினல் என்னக் கெட்டுப்போகிறது? இதே பச்செடிகளப்பற்றிப் பேசும்போது உம்மு டைய தோட்டக்காரன் பெரிய பூஞ்செடியை ஒரு தொட்டியில் கொண்டு வருகிருன். தோட்டக்காரன் வருகிமூன். அடே, சாமி என்னடாது தொட்டியில்? பூஞ்செடிங்க, மிட்டாதாரு குளுலயர் கொடுத்தாரு, அம்மா கிட்டக் கொடுக்கச் சொல்லி, உனக்கு எப்படிக் கிடைத்தது? அவர் தோட்டக்காரன்.இத்தெக் கொடுக்கிறத்துக்காவ தங்கிட்ட என்னெ வரச் சொன்னன். முன்னேயே இதெ நமக்குக் கொடுத்திருப்பாங்களாம். கொஞ்சநாள்