பக்கம்:ஓர் விருந்து அல்லது சபாபதி.pdf/13

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


சபாபதி 9 gr, @#$ru'ur (Sabapathy Mudaliar gives it to Mr. Forty who sips it slowly.) - F. Well, what is the next item in the programme 2 S. M. The next item in the programme, is group photo- taking-I hope your Honour has no objection to it. F. (Aside) I hate it !-Oh! No objection—Oh! But tell the photographer that he must get through it in two minutes. . . o.o. - - S. M. He will do it in one minute, your honour-Mr Yusuf Khan, in one minute you must take all of us. Please hurry up (Yusuf Khan arranges the group quickly and sets the camera). Y. K. Gentlemen All please istop talking-When I say isteady-all be isteady. a . . . . . (adjusts the focus) Y. K. All !-isteady, please (they all laugh), No, No, that will not do—once again please (all sit silent Yusuf Khan clicks the camera) Thank you ! (They all disperse). o F. Thank God, the bother is over. Y. K. (Excitedly to Sabapathy Mudaliar) Array ! Muda liar Sahib, I forgot one ismall thing. S. M. What is it 2 Y.K. (Aside) I forget to put islidel-Mudaliar! What to do? S. M. Does not matter! Only keep quiet—Nobody would know ! (Looking at a paper in his hands) The next item is Harmonium by Mohin Chander Tagore— Your honour will kindly excuse my not having printed the programme. I sent it for print, but yesterday evening the printer returned it, saying that two of his printers are suffering from pneuma tic fever, and hence that he could not print it. F. Oh that does not matter—Well, let us see how the Bengalee gentleman plays on the harmonium. (a South Indian Pillai plays a tune on the harmonium) Hallo Sabapathy! This is not a Bengalee. Surely he is a southerner.