பக்கம்:ஓர் விருந்து அல்லது சபாபதி.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


12 சபாபதி S. M. I will translate it your honour, word by word (The songsters sing grøárgyz argörsw otociatin எண்ணி எண்ணி ஏழைகெஞ்சம். புண்ணுகச் செய்தததுவும் போதும் பராபரமே) F. Now for the Translation, S. M. ஐயா, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லுங்க. Song. எண்ணுத எண்ணமெல்லாம் S. M. Think of thought orian in. Song. எண்ணி எண்ணி, S. M. Thinky Thinky ! Song. ஏழைகெஞ்சம். S. M. Poor mind. Song. புண்ணுகச் செய்ததுவும். S. M. Making itches. Song. போதும் பரா பரமே. S. M. Quite sufficient! Oh, Parabara !—That is all. F. Well I am afraid your translation has not made role WISèp. - - S. M. I quite agree your honour. I hate these translations—they never make me wiser-The next item in the programme, is Vina by the notorious Vengada Krishna Baghavathar. . . . |F. Oh yes! I know the man. I like his music-But - Sabapathy why do you call him notorious 2 S. M. Yes your honour ! He is a name ġOrłê ĦĪan, • His name is known right through the Presidency. F. You mean famous 2 S. M.Exactly your honour. . . F. Then you must not say-motorious. Notorious has a bad idea behind it. - S. M. Thank your honour ! Hereafter I will remember it. Whenever, anybody uses the word notorious hereafter, I will always remember-Your honour ! F. Well-Let us have the vina. (The Baghavathar plays on the Vina for two minutes.) S. M. The next item is a German Song.