பக்கம்:ஓர் விருந்து அல்லது சபாபதி.pdf/21

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


சபாபதி 17. சபாபதி சங்கீதம் கற்றது. ஒரு துணுக்கு - நாடகபாத்திரங்கள்.-சபாபதி முதல்யார், சபாபதி, கிருஷ்ண சாமி முதலியார், g|Lib:—A room in Sabapathy Mudaliar's house Enter Sabapathi Mudaliar. - S. M. What is this oral joifié of I must learn this, glo oro Guro all useless, gorgoň பிரயோஜன மில்லை. மச்சான் பாடரான்,"எண்குப் பாடத்தெரி யாதுன்னு, அவமான case ஆயிருக்குது -ஆடுட் சபாபதி: Enter Sabapathi. F. Drin ist. S. M. அடே சபாபதி, இந்தப்புக்கம் கதவண்டை கிண்ணுக் கினு ஒர்த்தரையும் உள்ளே உடாதே, யாரானுவந்தா அய்யா ரொம்பவேலையாயிருக்கிருர்,இண்னு சொல்லி . விடு-பேர. (Exit Sabapathi) S. M. (Begins singing) aftāāGogo.gut, " Re-enter Furug •::ॐ : ४.' க. எம் பா, என்ன வேலையாயிருக்கிருர் இண்ணுகேட்டர் என்ன சொல்ாது? அத்தே சொல்லல்ெயே பா. அதெல்லாம் உனக்கென்ன? அது ரகசியம், ஒருத்தருக் கும் சொல்லக்கூடாது, போ. . . . . . . . ச. எனக்கு மாத்திரம் சொல்லிடு அப்பா, கானு ஒருத்த ருக்கும் சொல்லமாட்டேன். - S. M. Damn it! உனக்குக்கூட சொல்லக் கூடாது.போ.

  • ,*。... (Exit Sabapathi) S. M. ಶ್ಗ அங்கிங்கெளுதபடிட் - 4. sisir ! (from within) «

Re-enter Sabapathi. என்னெ கூப்டையாயப்பா? S. M. கான் கூப்டலையே. ஐ. என்னமோ கூச்சல் கேட்டது-கீ கூப்டையாங் கா اننا டிக்கினு கினேச்சிக்கினே. S. M. Nonsênsc, Quir Qs***fì@w! '.8 . . ... } - சி. இல்லே பப்ப, கீ கோவிச்சிக்காதே, ஒரு சந்தேகம் கேட்டுக்கினு போலாம்னு வந்தேன். S. M. என்னுட அது சந்தேகம் 3.x: . . .” “ . . - . 羲 臀 வந்தாதான் வுேலயாயிருக்கிரே இண்ணு சொல்லனும், யாரும் வாப்போன என்னசெய்யரது? அத்தே மாத்தரம் சொல்லிடப்பா.. . ; ; AM என்ட் மல்ட்யா இது கூடவா கான் சொல்லனும், யாரும் வசாப்போனு நல்லதாச்சு.