பக்கம்:ஓர் விருந்து அல்லது சபாபதி.pdf/22

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


18. சபாபதி யாரும் வராப்போன நல்லதாச்சோ, சரி, (போகிருன்) (பாட ஆரம்பிக்கிருர். அங்கிங்கெதைபடி s M சபாபதி மறுபடி வருகிருன். அF. நல்லதாச்சப்பா, நல்லதரச்சப்பா! S. M. என்னதுடா அது? என்ன நல்லதாச்சு : R தோம்பா சொன்னே; யாரும் வராப்போன நல்லதாச்ی சிண்ணு. ஒர்த்தரும் வல்லெ அப்பா, ரொம்ப நல்ல தாச்சு ! - S. M. எண்டா Idiot ! அத்தே சொல்லரத்துக்கா வந்தே, - இங்கே? இன்ைெருதரம் இந்தபக்கம் வந்தேண்ணு உன் மண்டயே ஒடச்சுடுவேன் போ. (சபாபதி போகிருன்) S. M. (பாட ஆரம்பிக்கிருர்) அங்கிங்கெளுதபடி வேறுவழியாக சபாபதி மறுபடி வருகிருன். ஏண்டா! தடிக்கழுதை!守。 என்னுப்பா சும்மா கோவிச்சிக்ரே! அந்தபக்கம்தானே வரக் கூடாது இண்ணே, இந்தபக்கங்கூடமா வரக் - கூடாது இண்னே? S. M. என்னு regular idiot ஆயிருக்கிருன்! இவனைக் கட்டிக் கினு அழவேண்டியதாயிருக்கிறது. என்னத்துக்குடா வந்தே இங்கே! - ச. (Smiling) இல்லேப்பா, உன் ரகசியம் கண்டு புடிச் சுட்டேம்பா-கீ பாட்டு பாடரேயப்பா. S. M. இருந்தா என்னடா! போ! உன்வேலேயை பார்! (சபா பதி போகிருன்.) - (பாட ஆரம்பிக்கிருர்) அங்கிங்கெளுதபடி சபாபதி மறுபடி வருகிருன். - 凸F。 (crying) எம் மண்டயே ஒனும்ணு ஒடச் சூடப்பா! என்னுலே வெளியிலே யிருக்க முடியலே யப்பா ! S. M. ஏண்டா? - - ச, நீ பாடாத்தே கேட்டா எனக்குகூட கொஞ்சம் பாட்டு - வருதப்பா. :M.கொஞ்சம் பாட்டு வரதாவது! போயா beggar வெளியே, (அவ்னே வெளியேதள்ளி கதவை சாத்துகிரு.ர்.) (பாட ஆரம்பிக்கிருர், அங்கிங்கெளுதபடிச. (Sings outside) அங்கிங்கெளுதபடி- - S. M. (Opens the door and drags Sabapathi by the ear) s: " ஏண்டா,-என்னு செய்யரே வெளியே ? - கா மின்னேயே சொன்னனே யப்பா. நீ பாடரத்தே கேட்டு எனக்குகூட கொஞ்ச பாட்டு வந்தது, பர்ம் னேயப்பா, -