பக்கம்:ஓர் விருந்து அல்லது சபாபதி.pdf/23

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


சபாபதி 19 S. M. இன்ைெரு கரம் போடனயா, உன்னே ஓத ஒதனு ஒதச்சி, அறை அறை இண்ணு டிறைஞ்சி, குட்டு குட்டுண்ணு குட்டி கும் : கும்முண் ணுகும்மி dismiss பண்ணிடுவேன், ச. ஏன்னெ ஒகெ ஒஇதண்ணு ஒதச்சு, அறை அறை இண்ணு அறைஞ்சி, குட்டு குட்டுண்ணு குட்டி, கும்மு - கும் புண்ணு குப்பி, dismiss பண்ணிவிடுவெயல்லா ! S. M. ஆமாம் ! (அவனே வெளியே தள்ளித் கதவைத் தாள் இட்டு பாட ஆரம்பிக்கிரு.ர்.) அங்கிங்கெளுபடிச. (கதவை தயதபவென்று தட்டுகிருன்) அப்பா! அப்பா! S. M. What a nuisance! grgå ørl is og (opens the door) 子, நான் இங்கிருந்தே சொல்ரேயப்பா, உள்ளே வந்தா தான் மண்டயே ஒடச்சூடு வேண்ணேய ரொம்ப அவசரமான சாமசாரம் அப்பா. S. M. என்னடா அவ்வளவு அவசரமான சமாசாரம் ! உள்ளே வந்து சொல். சபாபதி உள்ளே வருகிருன், 47. நீ தப்பா ஒண்னு கெனச்சிக்காதே அப்பா, இப்வே" சொல்லிட்டே, அப்பரம் என்மேல் கோவிச்சிக்காதே. S. M. என்னுடா அது? சீக்கிரம் சொல். ... கம்ப வண்ணு வந்திருக்கிருன் அப்பா-வாஸ்த்தவமா .توي வந்திருக்கிருன் அப்பா. S. M. எண் டா அதனப்பிரசங்கி- (அவனே அடிக்கிருர்) ச. (Crying) இதுக்குதாம்பா அப்பவே சொன்னே ! என்னேயேம்.ா சும்மா அடிக்கிரே கான்' அப்டவே தப்பா நீ கெருெச்கிக்கக் கூடாது இண்ணு சொன் னே ையில்லையா ? நான் என்னு உன்பாட்டே கேட்டு ண்ைணு வந்தாண்னு சொன்னேனே ? வண்ணுன் சவவிே கொடுக்க வந்தாண்ணு சொன்னே, சும்மா என்னே அணியாயமா அடிச்சையா, உனக்கு பாட்டே வராதுபோ ! w. S. M. இல்லே, இல்லே பேr, நீ நல்லவந்தான் போ, உன்னே கான் அடிக்கலே போ, - - - * : * x

  • 熱。

ஆ ! அப்படி என்னெ சமாதானப் படுத்தினேயிண்ணத் உனக்கு பாட்டு சீக்கிரம் வரும். அப்பா, கான், ஒத் யுத்தி சொல்லித்தர்ரேன். இப்படி யெல்லாம் பாடஞ் வராதப்பா உனக்கு. ஒரு அமோனியாபொட்டி வாங்கி, வச்சிக்கோ அப்பதாம்வரும். : --- -- -- • 3 S. M. அதென்னடா அது: அமோனியாப்பெட்டி என்னடா அது ! . . . ச. Shopலே விக்குது அப்பா அமோனியா பெட்டி, S. M. ஒ அதுவா? Airight, அப்படியே செய்ரேன்.