பக்கம்:ஓ ஓ தமிழர்களே.pdf/91

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
தென்மொழியின் தனித்தமிழ் வெளியீடுகள்!

பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்களின்

புதுமுறை இலக்கியங்கள்
.
1 எண்சுவை என்பது (அச்சில்)
2 பாவியக் கொத்து (முதல் தொகுதி) 15.00
3 பாவியக்கொத்து (2 ஆம் தொகுதி) (அச்சில்)
4 ஐயை (முதல் பகுதி) 6.00
5 ஐயை (இரு பகுதி இணைந்தது) 11.00
6 கொய்யாக்களி (மறுபதிப்பு) 13.00
7 கற்பனை ஊற்றுக் கட்டுரைகள் 1, 2 (அச்சில்)
8 பள்ளிப் பறவைகள் (முதல் பகுதி) 6.30
9 பள்ளிப் பறவைகள் (2 ஆம் பகுதி) (அச்சில்)
10 மக புகுவஞ்சி (மறுபதிப்பு) (அச்சில்)
11 கனிச்சாறு (முதல் தொகுதி) 23.00
12 கனிச்சாறு (இரண்டாம் தொகுதி) 19.00
13 கனிச்சாறு (மூன்றாம் தொகுதி) 26.00
14 நூறாசிரியம் (முதல் பகுதி) 5.00
15 நூறாசிரியம் (இரண்டாம் பகுதி) 5.00
16 தன்னுணர்வு (மறுபதிப்பு) 2.00
17 இளமை உணர்வுகள் (அச்சில்)
18 பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 16.00
19 இலக்கியத் துறையில் தமிழ் வளர்ச்சிக்குரிய ஆக்கப் பணிகள் 2.00
20 வாழ்வியல் முப்பது 2.00
21 ஆரியப்பார்ப்பனரின் அளவிறந்த கொட்டங்கள் 3.00
22 உலகியல் நூறு 8.50
23 அறுபருவத் திருக்கூத்து (அச்சில்)
24 இனம் ஒன்றுபட வேண்டும் என்பது எதற்கு? 1.00
25 சாதித் தீமைகளும் அதை ஒழிக்கும் திட்டமும்! 1.00
26 செயலும் செயல் திறனும் 35.00
27 தமிழீழம் 55.00
பிற வெளியீடுகள்
1 சிங்கள அமர்களம், அறிஞர் ப.அருளி 5.00
2 இவை தமிழல்ல 10.00
3 இந்திய அரசே இன்னுமா உறக்கம் 5.00
4 சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள், அறிஞர் ப.அருளி (5-தொகுதிகள்) ) 100.00தென்மொழி, சென்னை - 600 005.

தனித்தழிழ்த் தாளிகைகள் "தென்மொழி" தமிழ் நிலம் தமிழ்ச்சிட்டு படியுங்கள்.

நிறைமொழி அச்சகம், சென்னை - вооо15.