பக்கம்:கஞ்சியிலும் இன்பம்.pdf/60

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


54 கஞ்சியிலும் இன்பம்

தெரிந்தவன். ராக தாள அறிவுடையவனென்று எண்ணிக் கொள்ளாதீர்கள். நாடோடி உலகத்துப் பாடல்களிலே அவன் வல்லவன். அந்த நள்ளிருளில் இருட்டின் கனத்தைக் கிழித்துக் கொண்டு புறப்படும் கணிரென்ற சாரீரம் அவ லுக்கு இருக்கிறது. அவன் பாட ஆரம்பித்தால் எல்லா வண்டிகளும் அந்த இசையிலே ஒன்றிப் போய்விடும். வண் டிக்கர்ரர் யாவரும் பேச்சை நிறுத்திப் பாட்டிலே லயித்து விடுவார்கள். சிலர் தம் கையில் உள்ள கயிற்றை வண்டி

லே கட்டிவிட்டுத் தூங்கிக் கூடப் போய்விடுவார்கள்.

மாட்ட்ை விரட்டி ஒட்டவேண்டுமா? வழி மாற வேண்டுமா? ஒன்றுமே இல்லை. முதல் வண்டி போகும் போக்கைப்பின் பற்றி ரெயில் வண்டித் தொடரைப் போல அந்த வண்டிகள் அவ்வளவும் போய்க் கொண்டிருக்கின்றன. -

- வண்டிக்காரன் பாடும் பாட்ட்ை அவன் தோழர்கள் மாத்திரமா கேட்கிரு.ர்கள்? அந்த மாடுகளும் காத்ை குெறித்துக் கொண்டு கேட்கின்றன. மாடுகளுக்குச் சங்கீத உணர்ச்சி உண்டென்று புத்தகங்களில் எழுதியிருக் கிருர்கள். அந்தச் சாலையில் நடு கிசியில் அங்த உண்மைக் குச் சாட்சி சொல்கின்றன. வண்டியை இழுக்கும் காளே மாடுகள். விடிய விடியப் பாடிக் கொண்டே இருந்தா லும் வண்டி இழுக்கிருேம் என்ற உணர்ச்சியே இல்லா மல் அவை கடந்து கொண்டே இருக்கும். வண்டிக்கா னுடைய பாட்டு அல் அலையாக எழும்பிக்'காளைமாடுகளே இழுத்துச்செல்கிறது.

. . . . தெம்மாங்கு பாடுகிருன் அவன். தேன்பாங்கு என். பது அப்படித் தேய்ந்து மாறி வழங்குகிறதென்று சொல் வார்கள். தேன் எப்படி இனிக்கிறதோ அப்படி இனிக்கும் பான்மை அந்தப் பாட்டுக்கு உண்டாம், கட்டிளங்காள யாகிய் வண்டிக்காரன் வண்டியிழுக்கும் காளைகளையும் ஐயக்கும்படியாகப் பாடும் பாட்டு அல்லவா. அது ? -