பக்கம்:கஞ்சியிலும் இன்பம்.pdf/83

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மாமியாரும் மருமகளும் 77

இத்தனை காச்சலிலே

என்னமாய் வாழுவேன்? என்று புலம்பி நைகிருள். உண்மையை உணர்ந்த கணவன், "செல்வர் மனேயிலிருந்து வந்த இவளே இப்படிச் செய்யலாமா?” என்று மெல்லத் தன் அன்னையிடம் வினவுகிருன்: -

உழக்குப் பணம்கொண்டு

ஊரறிய வந்தவளே நாழிப் பணம்கொண்டு

நாடறிய வந்தவன் நாவற் பழத்தை

நான்தின்னும் சக்கரையைக் கோவைப் பழத்தை நீ

கொண்டனத்தால் ஆகாதோ?

"அப்படியா சமாசாரம் இந்தச் சிறுக்கியை இவன் தலையில் தூக்கி வைத்துக் கொள்ளலாச்சா?" என்று. மாமியாருக்கு ஆத்திரம் வருகிறது. . . . - மறுநாள் விடியற்காலயில் வேண்டுமென்றே மாமி யார் அதி சிக்கிரத்தில் எழுகிருள். கேரே மருமகள் படுத்திருக்கும் இட்த்திற்குச் சென்று திருப்பள்ளியெழுச்சி' பாடுகிருள். - ; , , , , ,

- கட்டில்விட் டிறங்காத

கானக் கருங்குயிலே, மெத்தைவிட் டிறங்காத

ம்ேனிக் கருங்குயிலே, பொழுதும் விடித்தது; பூவும் மலர்த்தது; முற்றம் தெணியாத

மூதேவி, எழுத்திரடி,