பக்கம்:கஞ்சியிலும் இன்பம்.pdf/86

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


80 கஞ்சியிலும் இன்பம்

தனேயோ பேர். கரும்புத் தோட்டத்திலே கால்களும் கைகளும் சோர்ந்து விழும்படி வருந்தும் மெல்லியலா ரெல்லாம் கங்காணிக் கூட்டத்தாலும், காதலர் கூட்டத்தா லும் வஞ்சிக்கப்பட்ட மடமாதர்களே. சோற்றுக்கும் துணிக்கும், நகைக்கும் கட்டுக்கும் ஆசைப்பட்டுத் தம் முடைய கிலே குலேந்த ஏழை மங்கையர்கள் துயரத்தைக் காற்றுத்தான் முற்றக் கேட்டிருக்கும்; கவிஞரும் கேட் டிருப்பார். நாடோடிக் கவிஞனும் கேட்டிருக்கிருன்.

- - 责

வெள்ளேக்காரன் ஒரு தோட்டத்தைக் குத்தகைக்கு எடுத்தான். அதில் ஒரு வேலைக்காரனேக் கொண்டு வெள் எரிக்காய் போடச் சொன்னன். வெள்ளரிக்காயைத் தாகக் தீர்க்கக் கொடுக்கிறது வழக்கமே ஒழிய விற்கிற தில்லை. ஆனல் வியாபாரமே குறியாக உடைய வெள்ளைக் காரன் அந்தக் காய்களைக் காசுக்கு இரண்டாக விற்கச் சொல்லிக் காகிதம் போட்டான்.

வேலைக்காரனுடைய மகள் வீராயி. அவள் வெள்ளரித் தோட்டத்தைப் பாதுகாத்துத் தண்ணிர் பாய்ச்சிப் பயிர் செய்த தன் தகப்பலுடன் இருந்து உழைத்தவள். தினேப் புனத்தைக் காத்த வள்ளியம்மையைப் போல வெள்ளரித் தோட்டத்தை விராயி காத்தாள். வெள்ளரிக்காய் விளக் தது. விற்றுப் பணம் சேர்த்து வைத்திருந்தான், அவள் தகப்பன். 3 - * . . .

வெள்ளைக்காரன் வந்தான். வெள்ளரிக்காய் விற்ற பணத்தைத் தோட்டக்காரன் எஜமான் காலடியில் கொண்டு வைத்தான். தோட்டத்து எஜமானப் பார்க்க வேண்டுமென்ற ஆசையால் மறைவிலிருந்து வீராயி தலையை நீட்டினள். தளதளவென்றிருந்த அவள் பருவ அழகு வெள்ளேக்காரன் கண்ணேப் பறித்தது. உள்ளத் தைக் கொள்ள கொண்டது. வெள்ளரி, விற்ற பணம்