பக்கம்:கஞ்சியிலும் இன்பம்.pdf/99

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அருமையான நூல்கள்

~

கி. வா. ஜகந்நாதன் எழுதியவை

- ტ. : ...ჭff

- *「琴ど "r, i. * f : t: م : - & பெரும் பெயர் முருகன் 3

முருகனுடைய வரலாற்றைக் கூறும் அற்புதமான இருபத்தொரு கட்டுரைகள்.

பேசாத பேச்சு : 2

தமிழ் இலக்க ைஇலக்கியங்களில் காணப் பெறும் அழகான சில காட்சிகள் . வளைச் செட்டி : - - 2

வாழ்க்கையில் நிறைந்து கிடக்கும் சம்பவங்கள் பலவற்றைக் குறிக்கும் கதைகள். பவள மல்லிகை : 2

படிக்கப் படிக்க இனிக்கும் வாழ்க்கைச் சித்திரங்கள் அடங்கிய தொகுதி. .. - 51 శీతః G5:: ఎ? : 1

தெளிந்த நீரோடை போல் செல்லும் அழகிய தமிழ் நடையில் ஆசிரியருடைய கற்பனேகள் இங்கே கதை டிவைப் பெறுகின்றன. குழந்தை உலகம் - -- 2

குழந்தைகள் சம்பந்தப்பட்ட பல இனிய பாடல் களும் அவற்றின் விளக்கங்களும் . மச்சு வீடு : - 1.

விளையாட்டுப் போக்கிலேயே பற்பல அரிய பெரிய தத் துவ:ங்களை விளக்கும் நாடோடி இலக்கியம். எல்லாம் தமிழ்: 1.

பழங்கால மன்னர்களின் வீரம், வள்ளன்மை, நம் புலவர்களின் சிறப்பு ஆகியவற்றை விவரிக்கும்.நூல். தமிழின் வெற்றி : - ...; - 1

தமிழின் சிறப்பு, தமிழ்ப் புலவர்களின் பெருமை ஆகியவற்றை விளக்கும் சிறந்த புத்தகம். கரிகால் வளவன் : . . 1 :

கரிகாலினுடைய் வரலாறு ஒவ்வொருவரும் படித் துப் பெருமைப் படத்தக்கது. - மூன்று தலைமுறை : - () - அருமையான நெடுங்கதை. -

விவாங்களுக்கு:

அமுத நிலயம் லிமிடெட், சென்னை-18

4.

w RAPPER FR:#rse ar raz narion at ant Pn Ess, napras-* e

‚'ዶ