பக்கம்:கடல் கடந்த நட்பு.pdf/28

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


29 அந்த அம்மாள் கிமிர்ந்து கின்று ஒரு மாம்பழத்தைப் பறித்தாள். வெண்கலம் கலந்த தங்க கிதத்திலே அத்தனை அழகான பழம். சேலையின் முன்தானயை அவிழ்த்து அதி லிருந்த ஒரு வெள்ளிப் பேணுக்கத்தியை அவள் எடுத்து மாம்பழத்தை அறுத்துக் கொடுத்தாள். பெஞ்சமின் அதிலே முகத்தைப் புதைத்துக்கொண்டு தின்ருன்; தங்க கிறமான சாறு பெருகி அவன் வயிற்றிலெல்லாம் வழிந்தது. ஆயா வுக்குக் கவலையாகிவிட்டது. அதனுல் அவனே அழைத்து வர ஜூடி எண்ணினுள், அவள் நுழைவதற்கு வேண்டிய அளவு வேலியிலே சந்திருந்தது. கைகளும் முதுகின் பெரும்பகுதியும் தெரியும் படியாகத் தைக்கப்பட்டிருக்த ஒருவகை அங்கியை அவள் அணிந்திருக்தாள். மாகிற மேனியில் படிந்தஅவள் கடந்தல் வெளுத்துத் தோன்றிற்று. வேலியின் கோடியிலே உள்ள வாழை மரங்களின் வழியாக ஜூடி மெதுவாக வந்தாள். ஜூடியின் வீட்டுப் பக்கத்திலிருக்து பார்த்தால் தெரியாதவாறு, அந்த மூலே யிலே சிவப்பும் கருஞ்சிவப்புமான புள்ளிகளுடைய இலே களடர்ந்த அழகான செடி இருந்தது. அந்த அம்மாள் அவளேப் பார்த்த போது ஜூடி மரியாதையாகத் தன் கைகளை கெஞ்சுக்கு கேராகக் கூப்பி, வணக்கம் செய்தாள். அக்த அம்மாளும் அவ்வாறே செய்தாள். அவள் விரல் களிலே மோதிரங்கள் அணிந்திருந்தாள். ஒன்றிலே தட் டையான அழகிய வைரக் கல்லிருந்தது. அந்த அம்மாள். 'நீ வந்து என்னைப் பார்க்க வேணுமென்று கான் எதிர் பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன்” என்று தெளிவான மெல்லிய குரலிலே கடறினுள். "அப்படியா? எனக்குத்தெரியாது. நான் நினைத்தது...' ஜூடி என்ன நினைத்தாள் என்பது அவளுக்கு அப்பொழுது கிச்சயமாகத் தெரியவில்லை.