பக்கம்:கடல் கடந்த நட்பு.pdf/33

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


S会 திடீரென்று ஒரு சிறுமி வீட்டிற்குள்ளிருக்து ஓடிவங் து x گیتی •:: - , :ir - ஜூடிககு முனனுல சடக

கென்று கின்ருள். ஜூடியைவிட - * z. SSAS SSAS SSAS SSAS - ی۔ عہ شام مگ அவள் கொஞ்சம் பெரியவள். இளஞ் சிவப்பான புள்ளிகள யுடைய ஒரு சேலையை அவள் உடுத்திக்கொண்டிருந்தாள். அவள் தலேயிலே வாடாத புதிய மலர்கள் இருந்தன. “ஹலோ” என்து அவள் கூவினுள். “யார் யோ!' என்று ஜூடி ஆச்சரியத்தோடு மொழிக் தாள். இரண்டு பேரையும் அந்த அம்மாள் கோக்கினுள். 'லட்சுமிக்கும் உனக்கும் பழக்கமுண்டா?’ என்று அவள் rr ہ___ جیے స్క్రీ. శ...... f శf.

  • سم - uمي

"ஆமாம், தண் ணி சிலே மூழ்கிச் செல்வதில் அவள் ரொம்ப கெட்டிக்காரி, உயரத்திலிருந்து அப்படியே குதிப்பாள். ஆஞ்ல் அவள் இங்கிருக்கிருளென்று எனக்குத் - * 3 يr تهير يبيعي தெரியாது’ என்ருள் ஜூடி. அந்த அம்மாள் சிரித்தாள். 'அம்மணிப் பாட்டியோ டிருக்க கான் சில சமயம் இங்கே வருவேன். அம்மணிப் பாட்டி யென் ருல் எங்கள் பாட்டி அம்மணி’ என்று விளக்கிளுள் லட்சுமி. அவள் கொஞ்ச நேரம் அந்த அம்மாளின் கையைப் பிடித்துக்கொண்டு கின் ருள். ళ , , ని : , w r. _: *> rtسی ٹ (~ ~~ - வேலிக்கு அக்தப் புறத்திலே யாரோ ஒரு சிறு பெண் இருக்கிருளென்று எனக்குத் தெரியும். ஆனல் அது கீயென்று தெரியவே தெரியாது.” - * - ‘'வேலியிலே புகுந்து பெஞ்சமின் இந்தப் பக்கம் வந்து விட்டான்' என்று ஜூடி சொல்லத் தொடங்கிளுள். பழக்கமில்லாத ஒரிடத்திலே இருப்பதை பெஞ்சமின் அப் பொழுது உணர்ந்தான். ஆயாவைப் பற்றிக் கேட்டான்,