பக்கம்:கடல் கடந்த நட்பு.pdf/34

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


35 அவனே உடனே திருப்பி அழைத்துக்கொண்டு போகா விட்டால் கூச்சலிட்டு அழத் தொடங்கிவிடுவான் என்று ஜூடிக்குத் தெரியும். போய் வருகிறேன் என்று சொல்லி அவள் எழுந்தாள். அவள் புறப்படும்போது தாழ்வாரத் திற்கு ஒருவர் வந்தார். அந்த அம்மாளுக்குக் கணவ ராகவும் லட்சுமிக்குப் பாட்டனராகவும் இருக்கவேண்டும் என்று ஜூடி கினைத்தாள். அட்டை கிழிந்துபோன இரண்டு பழைய புத்தகங்களே அவர் வைத்துக்கொண்டி ருந்தார். அவர் தலையிலே முன்புறம் கூடிவரம் செய்யப் பட்டிருந்தது. பின்னல் நீளமான மயிர்முடி. லட்சுமியைப் பார்த்துச் சிரித்துவிட்டு அவர் அன்போடு ஜூடியைப் பார்த்தார். அந்தப் புத்தகங்களிலிருந்து அவள் குதித்தது போல அவருக்குத் தோன்றினுள் போலும். ஜூடி வணக்கம் செய்தாள். ஆளுல் அவள் அங்கியைப் பிடித்து பெஞ்ச மின் இழுத்ததால் உடனே புறப்படுவது நல்லதென்று அவள் தீர்மானித்தாள். வேலி வரையிலும் அவர்கள் கூட லட்சுமி வந்தாள். லட்சுமியிடத்திலே ஜூடிக்கு உண்மையிலேயே ஒருவிதமான பயம். லட்சுமி மிக கன் ருகத் தண்ணிரில் முழுகி நீந்து வாள்; ஜூடியைவிட வயதான பல சிறுமிகளுக்கு மத்தியிலே அவள் எப்பொழுதும் இருப்பாள். அவர்களுக்கு ஒருவரை யொருவர் கன்ருகத் தெரியும். விளையாட்டிலே எல்லோரும் கெட்டிக்காரிகள். அவர்கள் யாரும் ஜூடியின் பள்ளிக்கு வருவதில்லை. "ஜூடி, வேலியிலிருக்கும் இந்த சங்தை டைக்காதீர்கள்’’ என் (ாள் லட்சுமி. ரு نی