பக்கம்:கடல் கடந்த நட்பு.pdf/9

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


f{} iய கால கேரம் என்று ஜூடி தனக்குத்தானே கொள்ளும்படியாக சுமார் ஒரு மணி கேரம் து. இங்கிலாந்தில் இம்மாதிரி இருந்தால் அது அழகிய காலே கேரங்தான். ஆணுல் இது இங்கிலாந்து அல்ல; இது சென்னே. இந்த கான் இங்கே வெப்பமிகுந்த க்கும். பள்ளியிலெல்லாம் ஜூடிக்கு இக்துகொண்டிருக்கும். மேலெல்லாம் பிகக் கொட்டிக்கொள்ளும். மாலை நேரத்திலேயே அவளுக்கு உறக்கம் தள்ளிக்கொண்டு வரும். பள்ளி முடிக்த பிறகு மாலேயிலே அவளுக்கு ஒரே அலுப்பாக இருக்கும். உடம் பெல்லாம் சூடேறிவிடும். அதனுல் அவள் வீட்டிலே செய்ய வேண்டிய பள்ளி வேலைகளேயெல்லாம் அதிகாலையிலேயே பெரும்பாலும் செய்தாள். ஆணுல் பெஞ்சமின் இவள் வலையிலே குறுக்கிடுவான். ஆயாவால் அவனத் தடுத்து கிறுத்தவே முடியாது. அப்படி கிறுத்த அவள் விரும்புவ ல்லையென்றும் சொல்லவேண்டும். பெஞ்சமினுக்கு மூன்று வயதுதான் ஆகிறது; இருக்தாலும் அவன் தன்னுடைய ஆயாவான மேரியைத் தன் விருப்பம்போல ஆட்டிவைக்கக் கூடியவனுக இருந்தான். அடிக்கடி ஏதாவது துடுக்குத்தன மான காரியத்தைச் செய்வதிலே அவனுக்கு விருப்பம் அதிகம்.

o அதிகாலேயில் சில சமயங்களில் ஜூடி தன் அண்ணன் ஜானுக்குக் கடிதம் எழுதுவாள். அவன் இங்கிலாந்துக்குத் திரும்பிச் சென்று அங்கே பள்ளியில் படித்து வந்தான். அவன் பதில் எழுதுவான். கடுமையான குளிர் காற்றிலே கால்பந்து விளையாடும்போது ஸ்வெட்டரையும் அதைப் போன்ற அங்கிகளையும் அணிந்துகொள்ளவேண்டியிருப்பு தைப் பற்றி அவன் அதிலே குறிப்பிடுவான். அப்படி அணிந்துகொள்ள முடியுமா என்று ஜூடிக்குத் தோன்றும்.