பக்கம்:கட்டடமும் கதையும்.pdf/49

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


39 அவன் விரும்பின்ை; இச்செயலைப் பொறுப்பாகச் செய்ய ஒரு பணியாளையும் அமர்த்திவிடுவான். அப்பணியாளும், அவன் பரம்பரையினரும் இப் பணியைத் தப்பாமல் செய்யக் கடமைப்பட்டவர் கள் ஆவார்கள். பாரோ மன்னர்களின் பிரமிடுகளை அடுத்தாற் போல் அவர்களுடைய அமைச்சர் பிரதானியர் முதலியோரின் சமாதிகளும் எழுப்பப் பட்டுள்ளன. இவைகள் உருவத்தால் பிரமிடுகளே ஒத்திருந்தா லும் அளவால் சிறியவை. இச்சமாதிகளின் உள்ளே நுழைந்து பார்த்தால், சுவர்களில் அழகான வண்ண ஓவியங்களைக் காணலாம். அவ்வோவியங்கள் நாட்டுப்புற வாழ்க்கையை விளக்குவனவாகக் காட்சியளிக்கின்றன. நிலத்தை உழுதல், பண் படுத்தல், விதை விதைத்தல், பயிர் வளர்த் தல், தானியங்களை அறுத்தல், அடித்தல் போன்ற படங்களும், உணவு சமைப்பது போன்ற ஓவியங்களும் காணப்படுகின்றன. ஆடு, கோழி போன்ற உயிரினங்களை வளர்ப்பது போலவும், அவற்றைக் கொன்று உணவு சமைப்பது போலவும் ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டுள்ளன. இவற்றைக் காணும்போது புதிய உண்மை ஒன்றும் புலப்படு கிறது. இறந்தவர்களின் ஆவி, சுவரில் தீட்டப் பட்டுள்ள இவ்வுணவுப் பண்டங்களைக் கண் ல்ை பார்த்தாவது தம் பசியைத் தீர்த்துக்கொள் ளலாமன்ருே ? எகிப்தியர்கள் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கட்டடக் கலையில் வல்லவர்களாக விளங்.