பக்கம்:கட்டடமும் கதையும்.pdf/58

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


48 பல பகுதிகளிலுமுள்ள பொருட்காட்சி நிலையங் களுக்கு அனுப்பப்பட்டன. இனிப் பிரமிடுகளின் உட்பகுதிகளில் என் னென்ன பொருள்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன என் பதைக் காண்போம். பிரமிடுகளை ஆராய்ந்த ஒரு புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர் பின்கண்டவாறு குறிப்பிடுகின்ருர்:

  • நான் பலநாள் முயன்று வழிகண்டுபிடித். தேன் ; பிரமிடின் அடித்தளத்தை அடைந்தேன். அங்கு ஒரே இருட்டாக இருந்தது. காற்று மிகவும் குறைவாக இருந்த காரணத்தால் என்னுடைய உடலெங்கும் எரிச்சலெடுத்தது. கையில் கொண்டு சென்ற மின்விளக்கை ஏற்றினேன். நான் கண்ட காட்சி என்னே வியப்பில் ஆழ்த்தியது. என் எதி ரில் தங்கத்தாலும், வெள்ளியிலுைம் செய்யப்பட்ட பொருள்கள் குவிந்து கிடந்தன. ஒரு பொருட் காட்சி நிலையமே என் எதிரில் இருப்பதாக உணர்ந் தேன். அங்கிருந்தவற்றில் என் கண்ணையும் கருத் தையும் கவர்ந்த பொருள்கள் மூன்று. ஒன்று, தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வெள்ளித்தேர். அத் தேரின் கலையழகு என்னை மெய்ம்மறக்கச் செய்தது. தேரின் இரண்டு பக்கங்களிலும் பூவேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. உ ட் பு ற த் தி ல் .ெ பரி ய விலங்குகளின் உருவங்கள் அழகுறச் செதுக்கப் பட்டிருந்தன. -
  • மற்ற இரண்டு பொருள்கள், அப் பிரமிடில் புதைக்கப்பட்டிருந்த மன்னனின் சிலைகளாகும். அவைகளும் வெள்ளியில்ை செய்யப்பட்டு மேலே