பக்கம்:கட்டடமும் கதையும்.pdf/79

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


69 marks) அமைத்து அவற்றின் மட்டத்தைக் குறித் துக் கொண்டனர்; திரும்பவும் இதே சோதனைகளைக் கி. பி. 1953 ஆம் ஆண்டிலும், 1958 ஆம் ஆண்டி லும் செய்தனர்; கி. பி. 1952 ஆம் ஆண்டில் இதன் கடைக்கால் எந்த நிலையில் இருந்ததோ அதே நிலையில் இன்றும் சிறிதுகூட மாருமல், தளராமல் இருப்பதைக் கண்டறிந்தனர்; மேலும் இக் கட்ட டத்தின் நாற்புறங்களிலும் உள்ள கூம்புக் கோபுரங் களும் (Minarets) தம் நிலையிலிருந்து சாயாமல் இருக்கின்றனவா என்றும் ஆராய்ந்து தெளிந்தனர். காலப் போக்கில் எவ்வளவு உயர்ந்த கட்டடத் திலும் வெடிப்புகள் தோன்றுவது இயற்கையே. தட்ப வெப்ப நிலையால் தாஜ்மகாலில் தோன்றும் சிறு வெடிப்புகள் மேலும் விரிகின்றனவா என்பதை மெல்லிய கண்ணுடித் துண்டுகளை அவ் வெடிப்பு களில் ஒட்டி ஆராய்கின்றனர். வெடிப்பு மேலும் விரிந்தால் இக் கண்ணுடித் துண்டுகள் உடைந்து விடும். இவ்வாறு இருநூற்று நாற்பத்தொன்பது கண்ணுடித் துண்டுகளைப் பொருத்தித் தாஜ்மகா லின் வெடிப்புகளே ஆராய்ந்தனர். ஒரு துண்டு கூட உடையவில்லை. இதல்ை வெடிப்புகளில் நெகிழ்ச்சி ஏற்படவில்லை என்பது புலனுகிறது. இவ்வாறு பல்லாற்ருனும் ஆராய்ந்து தாஜ்மகா லின் உறுதியை நம் நாட்டுக் கட்டடக் கலை வல்லு நர்கள் உறுதி செய்திருக்கின்றனர்; இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டானலும் இதைச் சிதையாமல் காப்பாற்ற முடியும் என்று நம்புகின்றனர்.