பக்கம்:கட்டடமும் கதையும்.pdf/84

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


74 மாமூதின் நோக்கம் இந்திய நாட்டில் இசு லாமியப் பேரரசை நிறுவ வேண்டும் என்ப தன்று. பொன் விளையும் பூமியான இந்திய நாட்டின் செல்வம் எல்லாவற்றையும் அடி யோடு சுரண்டிக் கொண்டு போய்த் தன் நாட்டில் குவிக்க வேண்டும் என்பதுதான். மேலும் இசுலாமிய சமயத்தை இந்திய நாட்டில் பரப்ப வேண்டுமென்றும் இவன் நினைத்தான்; இந்திய நாட்டில் உள்ள கோவில்களேயெல்லாம் இடித்துத் தரைமட்டமாக்கிவிட்டு, எங்கும் மசூதி களை எழுப்ப வேண்டுமென்று நினைத்தான்; இந்திய நாட்டின்மீது பதினேழு முறை படையெடுத்தான்; ஒவ்வொரு முறையும் குதிரைகளின்மீதும், ஒட்ட கங்கள்மீதும் இந்திய நாட்டின் செல்வத்தை வாரி மூட்டை கட்டிக்கொண்டு சென்ருன். பெஷாவர், மூல்தான், நாகர்கட், படிண்டா, நாரா யணபுரம், தானேசுவரம், மதுரா, சோமதநாதபுரம் ஆகிய பட்டணங்களை மாமூது கொள்ளையடித்தான்; கோவிற் சிலைகளைச் சுக்கு நூருக்கின்ை; இந்திய நாட்டிலிருந்து எடுத்துச் சென்ற செல்வத்தைக் கொண்டு தன் தலைநகரான கஜ்னியை அழகு படுத்தின்ை; அங்குப் பல்கலைக் கழகத்தையும், நூல் நிலையங்களையும் நிறுவினன்; பிர்தெளசி, அல்பெருனி முதலிய கவிஞர்களை ஆதரித்தான். ஆல்ை இந்திய நாட்டில் பேரரசை நிறுவ அவனல் முடியவில்லை. கி. பி. 12 ஆம் நூற்ருண்டின் இறுதியில் கோரியிலிருந்து புறப்பட்ட முகம்மது என்ற மன்