பக்கம்:கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி-1.pdf/1386

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
1385

storage, random

1385

store device

எதிராக பாதுகாப்பு அளிப்பது. இயக்க அமைப்புடன் இணைந்து வன்பொருள் வசதிகளால் தானாகவே செயல்படுத்தப்படுகிறது. நினைவகப் பாதுகாப்பு (Memory Protection) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

storage, random access : குறிப்பிலா அணுகு சேமிப்பகம்.

storage, read-only : படிப்புச் சேமிப்பகம்.

storage register : சேமிப்பகப் பதிவகம்.

storage, secondary : துணை நிலைச் சேமிப்பகம்.

storage, temporary : தற்காலிகச் சேமிப்பகம்.

storage, two-dimentional : இரு பரிமாணச் சேமிப்பகம்.

storage tube : சேமிப்பகக் குழாய் : தகவல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பின்னர் வேறொரு சமயத்தில் வெளியே எடுக்கப்படுகின்ற எலெக்ட்ரான் குழாய். முதல் தலைமுறைக் கணினிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது.

storage unit : சேமிப்பக அலகு

storage, virtual : மெய்நிகர் சேமிப்பகம்.

storage, working : செயல்படு சேமிப்பகம்.

storage, zero access : சுழி அணுகு சேமிப்பகம்.

store : இருப்பகம்; சேமிப்பகம்; கிடங்கு; தேக்ககம் ; சேமிப்புப் பகுதி : 1. சேமிப்பகத்தின் பெயர். 2. சேமிப்பகத்தில் வைத்தல்.

store and forward : சேமித்து செலுத்து; இருத்தி அனுப்பு : தேக்கித் திருப்பல் : தகவல் தொடர்புப் பிணையங்களில் பயன்படுத்தப்படும் செய்தியனுப்பு நுட்பம். செய்தியானது தற்காலிகமாக ஒரு திரட்டுநிலையத்தில் இருத்திவைக்கப்பட்டுப் பிறகு உரிய இடத்துக்கு அனுப்பிவைக்கப்படும்.

store and forward operating satellites : சேமித்துச் செலுத்து செயற்கைக் கோள்.

store and forward switching message : இருத்தி அனுப்பும் இணைப்புறு செய்தி.

store, associative : சார்புநிலைச் சேமிப்பகம்.

store, auxcillary : கூடுதல் சேமிப்பு.

store, backing : காப்புச் சேமிப்பு.

store, bulk : மொத்தச் சேமிப்பு.

store, core : உள்ளகச் சேமிப்பு.

store device, direct access : நேரணுகு சேமிப்புச் சாதனம்.