பக்கம்:கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி-1.pdf/5

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
BIBLIOGRAPHICAL DATA


Title of the book : KANINI KALANJIYAP PERAGARATHI
(COMPUTER ENCYCLOPAEDIC TAMIL DICTIONARY)
Author : MANAVAI MUSTAFA
Copyright holder : Author
Language : Tamil
Paper used : Bible Paper
Size of the Book : Crown Octovo
First edition : 2002
No. of Pages : 1600
Binding : Calico Binding
Price : Rs. 385/
Type Setting : Laser impression 12-B/4.
Pulla Avenue, (Opp. TNSC Bank)
Shenoy Nagar, Chennai - 600 030.
Prințer : Karis Offset Printers
60, Nelson Manickam Road,
Aminjikarai, Chennai - 600 029.
Publisher : Manavai Publication
AE 5 (103), Anna Nagar,
Chennai - 600 040.