பக்கம்:கணினி களஞ்சிய அகராதி-2.pdf/127

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
cyberdog
.cz
125


cyberdog : சைபர்டாக் : ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் இணையப்பயன் பாட்டுக்கான கூட்டுத் தொகுப்பு. இதில் இணைய உலாவி மற்றும் மின்னஞ்சல் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒப்பன்டாக் (OpenDoc) என்னும் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனைய பயன்பாடுகளுடன் எளிதாக சேர்த்து இணைத்துச் செயல்படுத்த முடியும்.


cyber law : மின்வெளிச் சட்டம்.


cybernatics : தண்னாள்வியல்


cybernaut : சைபர்நாட்: மின்வெளி வீரர்; மின்வெளியாளி : எப்போதும் தன் வளமான நேரங்களை இணை யத்தில் உலா வருவதிலேயே செலவழிப்பவர். இன்டர்நாட்/இணைய வீரர் என்றும் அழைக்கப்படுவார்.


cycle code : சுழற்சிக் குறிமுறை.


cycle power : சுழற்சித் திறன் : நினை வகத்தில் உள்ள சில தகவல்களை துடைக்கும் பொருட்டு அல்லது கணினி செயலிழக்கும்போது அதற்குப் புத்துயிர் ஊட்டும் பொருட்டு கணினிக்குத் தரும் மின்சாரத்தை நிறுத்தி, மீண்டும் வழங்குவது.


cycle reset : சுழற்சி மாற்றமைவு: சுழற்சி திரும்ப அமைதல்.


cycle time : சுழற்சி நேரம்.


cyclic binary code : சுழற்சி இருமக் குறிமுறை : இரும எண்முறையில் ஒரு வகை. பதின்ம எண்களை (Decimal Numbers) இரும வகைக்கு; மாற்றும்போது எந்த வொரு இரும எண்ணும் முந்தைய இரும எண்ணோடு ஒப்பிட்டால் ஒரே யொரு துண்மி (bit) மட்டுமே மாறி இருக்க வேண்டும். 0111, 0101 ஆகிய இரு எண்களில் நடுத் துண்மி மட்டுமே மாறி இருக்கிறது. சாதாரன இரும எண் முறையிலிருந்து மாறுபட்டது.


பதின்மம் சுழற்சி இருமம் சாதா இருமம்
0 0000 0000
1 0001 0001
2 0011 0010
3 0010 0011
4 0110 0100
5 0111 0101
6 0101 0101
7 0100 0111
8 1100 1000
9 1101 1001


cyclic shift : சுழற்சி நகர்வு


cycle stealing : சுழற்சி பறிப்பு


.cz : .சிஇஸட் : ஒர் இணையதளம் செக் குடியரசைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப் பிரிவுக் களப் பெயர்.