பக்கம்:கணிப்பொறி அகராதி.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
ann
ani
16

மின்னழுத்தத்தால் ஏற்படும் மாறுபாடுகளால் பெறப்படும் மின்னணுக் குறிகை; இலக்கக் குறிகை போல் அல்லாமல் தொடர்ச்சியான அலை.

analytical engine - பகுப்பு எந்திரம்: சார்லஸ் பாபேஜ் என்பவரால் அமைக்கப்பட்டது. தற்கால இலக்கக் கணிப்பொறிக்கு அடிப்படையாக அமைந்தது. நீராவியாற்றலால் இயங்கியது.

analogue-to-digital converter, ADC- Digitizer - A device converting an analogue signal into a coded digital signal. ஒப்புமை-இலக்கமாற்றி, ஏடிசி : இலக்கமாற்றி, ஒப்புமைக்குறிகையை குறிமுறையுள்ள இலக்கக் குறிகையாக மாற்றும் கருவியமைப்பு.

Ananthakrishnan M. Dr. - முனைவர் மு. அனந்த கிருஷ்ணன் (1928- ): தமிழக அரசு முதல்வர் கலைஞருக்குத் தகவல் தொழில் நுட்பவியல் அறிவுரையாளர். கணிப்பொறி அறிவைத் தமிழ்நாடு மின்னாட்சி மூலம் முழுதும் பெற முயன்று கொண்டிருப்பவர். அண்ணாப் பல்கலைகழக முன்னாள் துணைவேந்தர்.

anchor tag - one of the tags used to create link in connection with documents. நங்கூர ஒட்டு : ஒட்டுகளில் ஒன்று. ஆவணங்களை இணைக்கப் பயன்படுவது.

AND gate - A decision making building block in digital circuits producing an output of binary 1. உம்வாயில் : இலக்க மின்சுற்றுகளில் உள்ள முடிவுசெய்யும் தொகுதி, இரும 1 என்னும் வெளிப்பலனை உண்டாக்குவது.

AND operaion - Alogical operation. உம் செயல் : ஒரு முறைமைச் செயல்.

AND operator - This operator returns a true value only when both operands are true. In other cases it returns a false value. உம் செயலி : இரு செயலிடங்களும் உண்மையாக இருக்கும் பொழுது, செயலி உண்மை மதிப்பையே தரும். ஏனைய நிலைகளில் அது தவறான மதிப்பையே கொடுக்கும்.

animated graphics - Pictures moving across a screen under the control of a programme. எழுச்சியூட்டும் வரைகலை : ஒரு நிகழ்நிரல் கட்டுப்பாட்டில் படங்கள் திரையில் ஒடுதல்.

animation control - It enables the user to display AVI chips, miniature movies sequentially to create the animation.