பக்கம்:கண்ணகி தேவி.pdf/87

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

செய்யுட்களின் குறிப்புரை

79


ேே.வுெக்கிட்டு.முதுகிட்டு

81.இலக்சினே-முத்திரை

{Sea}}

2ே ஆசான்.புரோகிதன்

தன். தவசிகன் மெளத்திகன்-மீேத் தம் கூதுவோன்

88, காட்கொள்ளல்.கல் வேக யில் பரஸ்தச னம் செய்தல் ஐம்பெருங்குழு.அமைச் அச், புரோகிதர், சே ஒபதியர், தாதுவன், ஈச ைரகள் கூடிய శ్రీ ! எண்டே சாயம்.கர ணத்தியலவர், கரும காரச், பண்டாரத் தக்லவர், கடைகாப் பாளர், ககரம்சக்தர், படைத்தலேவர், யா இன வீரர், குதிரை வீரர் கரும வினேஞர்.தேசத்

தின் ஆட்சி கடத்து வோர் கணக்கியல் வினேஞர். வி:வி வக க்குவோர் பாடி.படைகள் தங் êu @gül (Carap` 55. நூாழிலாட்டுஒைருவீசன்

உலகவல் படைகவே க் கொன்று குவித்துத் தன் வேவின்ச் சுழற் நியாடுதல் படி மம்-வடிவம் 53. பிக்குனிக் கோலம்

பெளத்த சக்கியாசினி வேடம் 57. குஞ்சர ஒழுகை-யானே

களின் வரிசை கோகர்-சாஜதானி அரங்கு-காடக சாலே தொட்டிச் சேதம்-சிவ பிரான் ஆடிய ஒரு கூத்து 59. அடித்தோழி -முதன்

மையான தோழி 12. மாற்ருன்சக்கணத்தி

18. கம்புட்இோழி: , சம்:ங்கோழி,

செய்யுட்களின் குறிப்புரை

காணக்கோழி காணுங்

கோழி, உள்ளு-உள்ளான் என்னும் சிறிய பறவை: ஊரில்.கிளுவை; நீர்மேல் ஊர்க் து ந்ேதுதலால் இப்

பெயர் பெற்றது. புள்ளு-கணக் துட்புள், புதா-பெரு காரை; போதாவென்பதன் விகாரம்.

குணமென்னும் குன்று.கற்குணமாகிங் மலே, கின்ருர்துறவிகள், கணமேயும்-கடினப்சோதாயினும், காத்தல்

தீரல-{நீர்

37.

தடுத்தல். கெறியினிங்கியோர்-கண்னேறி தவறியவர். மை-அல) நல்ல தன்மையல்லாத தீய சொல். 21.

கொங்கச்செல்வி, குடமலையாட்டி, தென்தமிழ்ப்பாவை என்று கண்ணகியைக் கூறியது, இனி இக்காடுகளில் இவள் தெய்வமாகக் கொண்டாடப்போவதை உட்

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:கண்ணகி_தேவி.pdf/87&oldid=991421" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது