பக்கம்:கண்ணன் கருணை.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


il _ பாதகச் சூதாடி நின்றிருந்தீர் _. நீங்கள் கருதியிருந்தால் அ_று அது நடந்திருக்காது _ளியின் சூழ்ச்சி வென்றிருக்காது _நிவர் திருமகன் கரத்தை எரிக்க _lதழல் கேட்டிருக்க மாட்டான். _ படைக்க செய்த சபதமடா _று சாாக சூழ்ந்தது அறிக. பாமுண்ட பின்னே புலம்புவது அறிவோ _ான்றேல் சாவில்லை என்பது உன்கணக்கோ _ற உடல்களையே அழிக்கச் சொல்லுகின்றேன் _வண்டாதவருக்காக அழுகின்ருய் பவ இறப்பார் இறப்பவர் பிறப்பார் _க முடியாத ஒன்றுக்குத் தவிப்பதேன் _ தாங்கி நிற்கும் தேகம் _ பதங்களின் கூட்டுறவு _ா ,தி அகந்தையும் சேர்க்கை அயும் பாது தனித்தனியே பிரிந்து போகும் அால குடியிருந்த ஆன்மாவுக்குச் சாவில்லை _யை மாற்றும் உடலைப் போன்று _ ஆன்மா மாற்றிக் கொள்ளும் _லாபது மானிடம் மட்டும் அன்று _டிகொடி மிருக ராசி யனைத்துமே _ அழுது பயனில்லை _ப அழுக்குப் படுவதில்லை _ாவும் தோஷப் படுவதில்லை _i புகுந்துவரும் காற்றில் மணமிருக்கும் _அ ளேந்துவரும் காற்றில் அழுக்கிருக்கும் _வு தொனம் ஆசை அறிவு _ான்கும் உடலின் தொழில்கள் I_ நல்லது ஆயின் புண்ணியமாகும் _டியின் பாவம் சேரும்.