பக்கம்:கம்பன் கவித் திரட்டு 2, 3.pdf/153

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

77


“பரக்க என் பகர்வது?
        பகழி பண்ணவன்
துரக்க, அங்கு அதுபடத்
        தொலைந்து சோர்கின்ற
அரக்கன் அவ்வுரை எடுத்து
        அரற்றினான்; அதற்கு
இரக்கம் உற்று இரங்கலீர்;
        இருத்திர் ஈண்டு” என்றான்.

“இராமன் ஏவிய அம்பு தைக்கவே சோர்வுற்று அழியும் அந்த அரக்கன் இராமனுடைய குரல் எடுத்துக் கதறிக் கூவினான். ஆகவே அது பற்றி நீவிர் கலங்காதீர்; வருந்தாதீர்; அழாதீர்!” என்று சீதைக்கு ஆறுதல் கூறினான் லட்சுமணன்.

பரக்க என் பகர்வது – விரிவாக நான் இனி என்ன சொல்வது? பண்ணவன் – நம் தலைவனாகிய இராமன்; பகழி துரக்க – அம்பு ஒன்றை ஏவ; அங்கு அதுபட – ஆங்கே அது அந்த மான் மீது பட தொலைந்து சோர்கின்ற அரக்கன் – தன் வலி தொலைந்து சோர்ந்து அழிகின்ற அவ்வரக்கன்; அ உரை எடுத்து அரற்றினான் – இராமன் குரலால் அவ் வார்த்தைகளைக் கூறிக் கதறிக் கூவினான்; (ஆதலின்) அதற்கு இரக்கம் உற்று இரங்கலீர் – அதன் பொருட்டு ஏங்கி வருந்தாதீர்; ஈண்டு இருத்திர் – இங்கே கவலையின்றி இருப்பீராக என்று தேறுதல் கூறினான் லட்சுமணன்.

என்று அவன் இயம்பலும்
        எழுந்த சீற்றத்தள்
கொன்றன இன்னலள்
        கொதிக்கும் உள்ளத்தள்