பக்கம்:கம்பன் கவித் திரட்டு 2, 3.pdf/161

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

85

பூப்பொதி அவிழ்ந்தன
       நடையன்; பூதலம்
தீப்பொதிந்ததாம் என
       மிதிக்கும் செய்கையன்
காப்பு அரும் நடுக்கு உறும்
       காலன்; கையினன்
மூப்பு எனும் பருவமும்
       முனிய முற்றினான்.

பூவின் இதழ்கள் மெல்ல அவிழ்வது போன்ற நடை; தீ மேல் நடப்பவன் போல அடிமேல் அடிவைத்த நடை; நடுங்கும் கால்கள்; நடுங்கும் கைகள்; பிறர் கண்டு அருவருக்கத்தக்க முதுமை.

பூப்பொதி அவிழ்ந்து அன - பூவின் இதழ் மெல்ல விரிவது போலும்; நடையன் - மெதுவான நடையுடையவனாய்; பூதலம் - பூமி; தீ பொதிந்தது ஆம் என - பூமியிலே நெருப்பு நிரம்ப இருப்பது போல; மிதிக்கும் செய்கையன் - பட்டதும் படாததுமாக அடிமேல் அடி வைப்பவனாய்; காப்பு அரும் - காத்தற்கு இயலாமல்; நடுக்கு உறும் - நடுங்கும்; காலன் - கால்களை உடையவனாய்; கையினன்-கைகளை உடையவனாய்; மூப்பு எனும் பருவமும் - முதுமையும்; முனிய - பிறர் கண்டு அருவருக்கத் தக்க விதமாக; முற்றினான் - முதுமை எய்தினான்.

தாமரை மணி, தொடர்
       தவத்தின் மாலையன்
ஆமையின் இருக்கையின்,
       வளைந்த ஆக்கையன்,