பக்கம்:கருத்துக் கண்காட்சி.pdf/164

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

162

மறுப்பு:

இல்வளவு நூல்களில், சூரியகாந்தி ஞாயிறை நோக்கித் திரும்பும் என்னும் பொருளைக் குறிக்கும் பெயர்கள் கூறப்பட்டிருந்தும், தமிழப் பேரறிஞர் ஒருவர் இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்தார். தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகச் 'செய்தி மலர்’ என்னும் இதழில் யான் எழுதிய மேற்கூறிய கருத்துக்கு அந்த அறிஞர் எழுதிய மறுப்பு வருமாறு:- “சூரியகாந்தி சூரியனை நோக்கித் திரும்புவதில்லை; நெருஞ்சிப் பூதான் திரும்புகிறது; இது பலகாலும் சோதித் தறியப் பட்டது என்பது அவரது மறுப்புக் கருத்து.

மறுப்புக்கு மறுப்பு:

சூரிய காந்தியில் ஏறக்குறைய அறுபது இனங்கள் உண்டு. அவற்றுள் சில, சூரியனை நோக்கித் திரும்பாமலும் இருக்கலாம். நெருஞ்சி பூ சூரியனை நோக்கித் திரும்புவது உண்டு. ஆனால், ஆங்கிலத்தில் Son Flower என்றும், மர நூலாரால் (Botanists) ஃஎலியாந்தஸ் அன்னுசஸ் (Helianthus Annuses) இனத்தைச் சேர்ந்த கூறப்படும் இனத்தைச் சேர்ந்த சூரியகாந்திவகைகள் சூரியனை நோக்கித் திரும் புவது முற்றிலும் உண்மை.

இது சார்பாகச் சில அகர - முதலிகளில் உள்ள நேர் விளக்கம் வருமாறு:-

1. சாம்ப சிவம் பிள்ளையின் தமிழ் ஆங்கில அகர முதலி:-சூரிய. காந்திப் பூ-சூரியன் பக்கம் திரும்பி நிற்கும் பூ -Flower facing the Sun-Helianthus Indica.

2. Encyclopedia Americana:-Helianthus=Sun Flower....Plant With large flower heads that turn to follow the Path of the Sun.