பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/21

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தமமை மேம்படுத்தும் என்னங்கள் iĝ

பிரார்த்தனைக்கு முன்னும் பின்னும் அவர் அந்த விளக் கினையே ஊசலாட விட்டு: அந்த ஆட்டத்திலேயே தனது முழுக்கவனத்தையும் செலுத்தி மூழ்கிக் கிடந்தார்.

z . 狩 விளக்கு ஆரம்பத்தில் அதிக நேரம் ஆப்படியும்.இப்படியு. மாக அதிக நீளமாக ஊசலாடியது. பிறகு, அதன் வேகம் குறையக குறைய ஊசலாட்டம் மெதுவாகக் குறைந்து வந்தது.

சைல் குறைந்து வந்த காலத்தை உற்றுப்பார்த்தனர். ஏனென்றால், காலத்தைதி துல்லியமாக கணக்கிடத்தக்கக் கூடிய கடிகாரமோ, கருவியோ அன்றுவரை கண்டு பிடிக்கப் விடாத காலமாகும்.

அதனால்,கலீலியோ அந்தக் குறைந்து வந்த காலத்தை அவர் உற்று உற்றுப் பர்த்தார்: ஊசலின் நேரத்தைக் கணக்கிடத் தக்கதொரு வழியைக் கண்டு பிடித்தால் என்ன என்ற ஆர்வம் அவருக்கு ஏற்பட்டதால்தான்். அந்த ஊசலின் குறைவான நேரத்தை உற்றுப் பார்த்து ఫ్రో

திய ஆய்வை அவர் மேற்கென்னலானார்.

அதாவது, அவர் தனது கைவிரலால் தம் நாடித் துடிப்பைக் கணக்கிட்டு, ஊசலின் இறைான ஆட்ட

நேரத்தைக் கணக்கிட்டுப் பார்த்தார். இவ்வாறு ஒரு முறையல்ல; ல்முதை ே ைசெய்தார்:

ஊசலின் ஆட்டத்தாரம் நீண்டதனாலும், குறுகிய தான்ாலும், விணக்கு எடுத்துக் கொள்கிற ஊசல் நேரம் ஒன்றேதான்் என்பதைத் தின்து நாகத்துடிப்பின் கணக்கு மூலம் அவர் கண்டு பிடித்தார்: இவருக்கே அவரது ஆரிய செயல் ஒரு வியப்பாக இணைந்து விட்டது.

சுவற்றில் மாட்டிடும் கடிகாரம் இல்லாத அந்தக் காலத்தில், தேவாலய விளக்கை அல்லவ விட்டு அலைய விட்டுத் தன்னுடைக் கைகளின் நாடித்துடிப்புக்கனைக்