பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/22

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


龙蟾 கலீலியோவின்

கணக்கு ஐத்துக் கோவிதி, அதைக்கணக்கிட்டுக் கணக் கிட்டு, ஊசலின் தாரம் ஆரம்பத்தில் ஏற்படுகின்ற அதிக நீளமு.ையதான்ாலும் ஆல்லது நின்று போகக் கூடியக் காலத்தில், ஊசலாடிடும் மிகக் குறுகிய நிலையையுடைய தான்ாலும், அதன் ஊசல்நோம் ஒன்றே என்று உறுதி உாகக் கண்டு மகிழ்ச்சியடைந்த செயல் செயற்கரிய :ெலாக இருத்தது:

இந்த முதல் :ெண்டுலம் ஆய்வை, ஊசல் நேரத்தை, தொங்க்ல் ஒட்டக் கணக்கைக் கண்டு பிடித்துக்காட்டிய போது அவருக்கு என்ன வயது தெரியுமா? பத்தொன்பதே வ:து பல்கலைக்கழகக் கல்விகற்கும் கல்வி வயதுதான்் என்றால் ப்ேப.ை:ாதவர் யார்?

கலீலியோ, அவர் கண்டு பிடித்த உண்மையினைத் தோடர்ந்து தனது வீட்டிலேயே பல சோதனைகள் மூலமாக திரு யதி திரும்பச் செய்து பார்த்தார்! இன்று "பென்இலும் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறப்ாடும் ஊசல் வினக்கின் தத்துவ தத்தினை உலகில் முதன் முதல் கண்டு

விஞ்ஞானி இவரே ஆவார்.

அத்துடன் கிட்டு விடவில்லை ஆந்த ஊசல் விளக்கின் தத்துத் தொடர்ந்து ஆராய்ந்து

ஊசலின் அலைவு ந்ேதத்தை அவர் கணக்கிட்ட்தைப்

ஐதிற்கு இவரது தி:த்துடிப்புகள் பயன்பட்டி தைப் போலவே, மற்றும் ஒர் ஆதன் தொடர்கான ஆராய்ச்சியிலே அவர் ஈடுபட்டார். அந்த ஆராய்ச்சி என்ன தெரியும்:

தனது தாழ்த் துடிப்பைக் கொண்டு அல்லவ ஊசல் விணக்கின் கால அளவை ஆராய்ந்தார்! இப்போது, எந்த தாடித்துடிப்பால் ஊசல் காலத்தை ஆராய்ந்தாரோ, அந்த நாடித்துடிப்பையே இப்போது ஆராய்ச்சி செய்ய

முற்பட்டார்.