பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/28

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


2

§ அலீலிபோவின்

அரிஸ்.ாட்டிலை எதிரித்து அவருக்குப் பிறகு இப்டிக் கண்டலக் குரல் எழுப்பியவர்கள். அவரது ஆய்வு முடிவில் முரண் செய்தவரிகள் சிலரில், கலீலியோவைத் தவிர வேறு உாரும் இப்னடி மோதல் கனத்தை உருவாக்கியதில்லை என்றே கூறலாம்:

ஆரின்.ாட்டிலை எதிர்த்தது சரி: எப்படி ஆவர் எதிர்த்தார்? ஏன் எதிர்த்தார்? காரணம் என்ன?என்பதைக் கறிவிட்டல்கவோ அவர் தனது இரும்பு வாதத்தை விைக்க வேண்டும்; இதோ கலீலியோவே பேசுகிறார் 1ாருங்கள்.

"ஓர் இ.த்தில் இருந்து மிகக் கனமான ஒரு போருனையும், மற்றொரு கனம் மிகக் குறைந்த பொருனையும் ஒரே நேரத்தில் தரையில் விழச் செய்தால் அல்லது வீழ்ந்தால், அவை உறுதியாக ஒரே நேரத்தில் தான்் தரையில் வந்து விழுமென்றார்' கலிலியோ!

"ஒருவேளை இடையிலே ஏற்படும் காற்றின் ஜைவல் தடுப்பால் பொருள்கள் கீழே விழுவதில் ஆற்ப நேரம் வித்தியாசம் ஏற்படலாம்; அதனால், இருபொருள் களும் கீழே விழும் ஒரே சமய நேரத்தில் பாதிப்பும் ஒன்றும் நேரிட்டு விடாது' என்றும், கலீலியோ சற்று அழுத்தம் திருத்தமாக ஆடித்துக் கூறினா?,

இந்த இலமான எதிர்ப்பைக் கேட்ட அன்றைய அறிவியல் உலகம், மாமேதை அரிஸ்டாட்டில் கருத்துக்கு திைர்ப்பா? மறுப்பா? தண்டனைக்குரலா? ஒவணவன் பேதைமைப் பிடித்தப் பித்தன்? என்று ஏசிய சிலர் கண்மூடித்தனமாக, பழக்கமாகி விட்ட ஒரு மூட நம்பிகையின் வழக்கம்போலப் பேசி என்னி நகையாடினர் சலீலியோ என்ற மகத்தான்் ஒரு தத்துவ ஞானியை:

ஒ: ஆராய்ச்சியில் கருத்து முரண் இருந்தால் அதை வரவேற்பவன் அறிஞன் எதிர்த்து எள்ளி நகையாடுபவன் அறிவின் வறிஞன் சன்று எண்ணிய கலீலியோ என்ற