பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/32

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


30 ஆலிவியோவின்

அடக்கி நசுக்கி ஒடுக்கிய பின்பே அந்தப் பாவமன்னிப்கை வழங்கப்படல் வேண்டும் என்று அந்தந்த நூற்றாண்டு வாழ் மக்கள் எண்ணி நடந்துவந்தார்கள்!

இந்த எண்ணம் கொண்ட மக்கள் மன்ம், அரிஸ்டாட் டிலின் மீதம் அப்படியே பற்றிப் பரவி இருந்தது! அதே மனம் சலீலியோ காலத்து மக்கள் இடையேயும் இருந்தது என்றால் அது என் ைஆச்சரியப்படத்தக்க விஷயமா:

இந்த ஒரிஸ்டாட்டில் வாசம் பற்றிய மக்கள், கலீலி யோவின் உண்மைகளை, அவர் தம் கருத்துக்களை எப்படி ஏற்பார்கள்? அவர் மீது அறிவுப் பொறாமை பிடித்தவர் களும் சப்படி அவரது உன்மை ஆய்வு முடிவுகளை வரவேற். 2ார்கள்: ஆதனால் ஆபிரமாயிரக் மக்கள் கலீலிபோ கருதி துக்கனை ஆரிஸ்டாட்டில் மோகத்தால் மறுத்தாரிகள்:

உண்மைகனை ஏற்க மறுப்பவர்கள் பல்துறைகளிலே இருக்கிறார்கள் என்றால் என்னபொருள்? அவர்களுடைய அறிவை ஆவ:கனே தம்ப மதுக்கிற இன் என்பதல்லவா H.ශ්ඝණ්?

இவற்றை எல்லாம் . எண்ணி யெண்ணிப் பார்த்த கலீலியோ, மன விரக்தி கொண்டு; தன்னை எதிர்ப் பவர்கள் அனைவர் மீதும் அவர் கோப்ப்பட்டார்! தன்னை யும் தனது முடிவையும் கேலி பேசியவர்கனை: அவர் ஏறெடுத்தும் டாராமல் ஆலட்சியப் படுத்தினார்!

கலீலியோவை மறுத்தவர்கள் யார் தெரியுமா? தலை பழுத்த அறிவுக் கணிச்சுவை முதியவர்கள்: வயது ஏறி ஏறி வயிரம் பாய்த்த நெஞ்சமுடையவர்கள்! ஆதில்ே:து ஆக்காலப் பெரியார்கள்: மதவாதிகள்:

மதவாதிகளையும், பெரியார்களையும், சான்றோர் கனையும் பழித்தால் அல்லது உதாசினப்படுத்தினால்,