பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/34

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


3. கலீலியோவின்

கொள்ள அவர் வேணவாவுற்றார் தனது மூக்குக் கண்ணாடி வியாபார நண்பரிடமே சென்று விவரமறியத் தங்காைனார்:

"இரண்டு வெவ்வேறு உருப் பெருக்கிக் கண்ணாடி களைக் கொண்டு, ஒன்றுக் கொன்று சிறிது தூரம் இடை வெளி இருக்குமாறு செய்து, துரத்துப் பொருள்களைப் பார்த்தால், அந்த நெருக்கத்தில் அதே போருளைத் தலைகீழாகக் காணலாம்? என்ற லிப்ரிஷே, லீலியோ விடம் அதைச் செய்து காட்டிய செயல், அவருக்கு ஒர் அதிசயமாகவே அப்போது இருந்தது.

உடனே லீலியோ, ஓர் ஊது இழலையும், இரண்டு மூக்குக் கண்ணாடி வில்லைகளையும் விலைக்கு வாங்கினார் அந்தக் கன்ன்ாடிகள் ஒருபக்கம் சாதாரணமானது ; மற்றொரு க்கம் ஒன்று புறம் குவிந்தும் மற்றொன்று உட்குவிந்ததுமாகும்,

அவர் ஊது குழாயின் ஒரு முனையில் இனமான, உம்: குவிந்த கண்ணாடியைப் பொருத்தி வைத்து; புறம்குவிந்த கண்ணாடி வழியாகத் தொலைவிலுள்ள பொருட்கைைசப் பார்த்தார்.

அப்போது அப்பொருள். முன்பு இருந்ததைவிட மிக ஆருகில் அதாவது நெருக்கத்தில் காணப்பட்டன:ஐக்காட்சி பைவோர்த்து அவர் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியடைந்தார்.

கலீலியோ தமது ஆராய்ச்சிக்குக் கண்டு பிடித்த ஆந்தக் கருவிதான்் உலகிலே, முதன் முதலாகத் தோன்றிய தொலைநோக்கிக் கண்ணாடி என்ற டெலஸ்கோப்" என்னத்ாகும்.

கண்ணாடி அணியாத மனிதன் தனது வெற்றுக்கன் காால் ஐயாயிரம் நட்சத்திரங்களைப் பார்க்கும் சக்தி யுடிையவனாவான். வெற்றுக் கண்ணின் குறுக்களவு ஓர் அங்குலத்தில் இத்தில் ஒனு க்கு உன்னது.