பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/46

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


క్షీ இrவினோவின்

கருவிகனைக் கையாலும் தீன்டிேன், கண்ணாலும் காரேன் என்று ஆடம் பிடித்து மமதையாகப் கேசி அசைகனைவாரி இஒார், -

ஒரு பேராசிரியர் மன நிலவே இவ்வாறு இருந்தது என்றால், மற்றவர்களைப் பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்? அவ்வளவு ழமையும், அரிஸ்டாட்டில் இன்றியும் அவர்கள் உள்ளத்திலே ப்ாசிகளாகப் பட்ர்ந்து விட்டன.

சலீலியோ கண்டுபிடித்துக் கூறுவது எல்லாம் உண்மை தான்் என்று உணர்ந்தவர்கள் கூடி, ஏதோ ஒன்றும் அதி உாத உன்மத்தர்களைப் போல அவரைக் கேலி செய். தாtசன் கிண்டலடித்தார்கள்.

சந்திரனில் வரிசை வரிசையாக மலைகள் இருக்க முடி யாது; ஏனென்றால், அது வழவழப்பானது. வட்டவடிவ மானது. அப்படி இருப்பதாகக் கூறும் கலீலியோ மதியற் றவன்; தான்்தான்் மகா அறிவாளி என்று வாய்பறை அடித்துக்கொள்ளும் வம்சன்: வின்ை என்று உண்மையை உரை மறுத்தவர்கள் ைேசினார்கள்.

கற்கனவு கண்டவன்போல பி த ற் றுகி றானே கலீலிேேயா வாயில் வந்ததை எல்லாம் வாரித் துரற்றிக் கொண்டிருந்தால் நாங்கள் அந்த பதர்களை தம்ப வேண்டும் என்பது கட்டாயமா என்ன? என்று வீண்பேச்சு பேகம் சிலர் கலவரம் செய்தார்கள்.

விசாழனைச் சுற்றி பல நிலவுகளாம்! காரிடத்திலே அளக்கிறான் கதையை இந்தக் கலீலியோ! பூமிக்கே ஒரே ஒரு சந்திரன் இருக்கும்போது, அது எப்படி வியாழன் மன் டலத்திலே மட்டும் நான்கு நிலாக்கள் நிலவ முடியும்? என்று கேட்டார்கள் வேறு சிலர்!

சூரியனாம் கற்றுகிறதாம்! மூன்று நிலாக்களுக்கு இ.இம் பதினேழு நாட்களாகின்றதாம் சுற்றிவர