பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/55

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள் $3

கலீலியோ குற்றவாளிதான்் என்று முடிவு கெய்தார்கள். ஆனால், கலீலியோவுக்கு ஒரு நிபந்தனையைப் போல் பாண்டவர் விதித்தார்.

அந்த நிபந்தனை என்ன தெரியுமா? இதோ "கலீலியோ எக்காரணத்தைக் ஜொண்டும் தான்் கண்டு பிடித்தக் கொள்கைகளை மக்களிடமோ, மற்ற பாரிடமோ எடுத்துக் கூறக்கூடாது. -

அவர் கொண்டுள்ளக் கருத்துக்களைக், கொள்கை களைத் தமது உள்னத்தினின்றும் உடனே அகற்றி விட வேண்டும்! அவ்வாறு செய்ய விட்டால் கலீலியோ கண்டிப்பாகத்தண்டிக்கப்படுவார்" என்று ப்ோப்பாண்டவர் அவருக்கு நிபந்தனையும், எச்சரிக்கையும் விதித்தார்.

போப் ஆண்டவரின் இந்தத் தீர்ப்பு: வருங்கால மக்களின் வளமான ஆறிவியல் வாழ்வுக்கு ஒரு பெரும் தடை போடப்பட் தாக, கலீலியோ உணர்ந்தார்: மனம் தணர்ந்தார்!

ஒரு போப், வானியல், அறிவியல் உணர்வுகனே இல்லாதிருப்பதனால் வரும் கேடுபாடு இது என்பதை உணர்ந்தாரி கலீலியோ வேதனைப்பட்டார்!

போப் ஆண்டவர் என்பவர், வ:னியல் அதிசயங்களை உணராதவராக உள்ளாரே என்று அவர் வருத்தப்பட்டார்: இதயம் நொந்தார்:

  • இந்த ஆணையின் ஆநீதியால், விஞ்ஞான உலகம் தனது புதுமை பூக்கும் மணத்தை இழந்து வாடிய மலராகி விடுமே என்று எண்ணிர் சிந்தினார்:

இனிமேல் வரும் ே பகுப்புகள் மார்கத் தத்துவங்களை மட்டுமே படித்தால் போதும் என்றால், அவர்கள்தான்்

கா, மாகக்