பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/59

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தம்மை மேம்படுத்தும் என்னங்கள் 堑

எடுத்து வைத்து, அவற்றுக்கான காரண காரியங்களை

تخت.م. "تمہلاَمر

திருச்சபை மஜடபத்தில் விளக்கிக் :ொண்டே வந்தார்.

இறுதியாக, அவரது புத்தகக் கருத்துக்கு முத்தாய்ப்

பாக, பூமியைச் சூரியன் கற்றுவது இல்லை. என்பதை

ல்வியுறுத்தித் தர்க்கவியலோடு லீலியோ அற்புதமாக வாதாடினார்.

என்ன வாதாடி என்ன பயன்? எட்டிப் பழத்திலே தேன் சுவைச்சாறா சுரக்கும்? எட்டிதான்ே ஊரம்; எனவே அவரது உண்மைகளையே குற்றச் சாட்: , ; லீலியோவுக்கு ஆயுட்காலச் சிறை தண்டனை' என்று பேசப்பாண்டவர் தீர்ப்பளித்தார்:

ஆயுள் தண்டனை சிறை பெற்ற போது கலீலியோ வுக்கு வயது எழுபது; மூதறிஞராகி விட்டார்; பாவம்! சிறையிலே அவர் அடைபட்டதும் மதவாகப் வெறிபி டிக்க அதிகாரிகளால், ஊழியர்களால், கிருச்சபைக் கொண்டர் களால், குருமார்களால், பாதிரியார்களால், நேரிடையா யாகவும், இலை மறை காயாகவும் அவர் துன்புறுதிகப் கட்டார்; சித்திரவதைக்கும் ஆளானார்: வயது எழுபது அல்லவா? பாவம்: ஐாவும்:

இவ்வாறு கலீலியோ இருபதி இரண்டு நாட்கன். இக் கொடிய சிறைவாசத்தால் கடுங்காவல் தண்டனையை அனுபவித்தார்; இரக்கம் என்பதே அவருக்குக் கடுகனவும் காட்டப்படவில்லை!

ரோமாபுரி கார்டினர் ஒருவர்; அவர் பெயரி பெல்லாமேன்; அவரது இடைவிடாத பெரும் முயற்சி பால் கலீலியோ சீயன்னா என்ற நகருக்கு உடனடியாகச் சென்றுவிட வேண்டும் என்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப் பட்டது.

நாடு கடத்தப்பட்டார் கலீலியோ: குடும்வத்தோடு சியன்னா நகர் சென்றார் எழுபது வயதுக்கு கேதிசம்டி