பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/63

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


நம்மை மேம்படுத்தும் எதினங்கள் ; :

வாக்கி விடுகிறது! அதை ஒவ்வொரு நூற்றாண் தாளனும் எழுதி எழுதி, அறிவுத்தி களை பழி தீர்த்துப் புவியாக்கிக் கொ இரலாற்று உணர்வோடு அமை: மனிதகுலம் எண்ணிப் பார்க்க ஆபத்து என்பதை அந்த பழிபுரி: தால்தான்் வரலாது அவர்களை இனங்

ੇ எழுத் செய்து புனிதர்

. மா.:வின்

கலீலியோ இவ்வளவு பேரி: தாங்கிக் கொண்டுதான்், எலதயும் : கும் உண்டு என்ற அறிஞர்குல அறிவு கி.பி. 1542-ஆம் ஆண்டு,அனவரி மாதம், தனது எழுதுத் தெட்டாம் வயதில் தனது یو:k a &نتws * தாசி மரணம் அவருக்கு மாலை போட்டு வர வாழ்த்தி ஆணைத்துக் கொண்டது.

கலீலியோ இறந்த போது இந்த நன்றி கெட். நரி

உள்ளம் படைதீத உலகம், அவருக்கு யாரும் ஒரு நினைவுச் சின்னம். கூட எழுப்பவில்லை.

ஏனென்றால், கலீலியோ ஒரு சிறைக் கைதியாக மரண

மடைந்தாராம் ஆவருக்கு ஒரு நினைவுச் சின்னம் எழுப் பாததற்கு இது தான்் காரணமாம்!

t6. புரட்சி மேதைகள் மூவருள்

கலீலியோவும் ஒருவர்

விஞ்ஞான அறிவானது ஆரிஸ்.ாட்டின் போன்ற கடந்த கால அறிஞர்கள் வகுத்த விதிகளுக்குக் கட்டுப்பட் டதாகவே இருந்தது. ஆனால் தன்விருப்பப்.டி சிந்தித்துங் பார்க்கும் மனப்பான்மை எவருக்கும் இருக்கவில்லை.

புதிய உண்மைகளைக் கண்டுபிடிக்கும் அளவிற்கு விஞ்ஞானம் வளர்ச்சி அடைவதற்கு முன்பாக ஏற்கனவே இருந்த பாரம்பரிய பழமை விலங்குகளைத் தகர்த்தேறிய

1ாமேதைகளின் கூட்டு முயற்சி தேவைப்பட்டது.

深磁