பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/69

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள் శ్రీ?

  • எல்லா கிரகங்களும் வாணவெளியில் அதனதன் ாேதையிலே ஒழுங்காகப் பறந்து செல்கின்றன. வான வெளியில் அவை நிலைகுலைந்து தாறுமாறாகப் பிறந்து செல்லாமல் தடுக்கும் சக்தி எது?’’

கொண்டு அவர் ஆதற்குரிய ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டார்: வெற்றி பெற்று தனது கோட்காட்டிை நிலை நிறுத் தினார்:

  • ஒருநாள், அவர் ஆமர்ந்திருந்த தோட்டத்தின் மரத்திலே இருந்து ஒர் ஆப்பிள் பழம் கீழே விழுதே இ! அதைக் கண்ட நியூடன், இந்தப் பழம் மேல்ே போகாமல் கீழே வந்தது ஏன்? என்ற கேள்வியை எழுப்பியபடியே மேலும் ஆராய்ந்தார்.
  • அந்த பழம் வீழ்ந்த விந்தைக்கு கணிதக் கணக்கு மூலம் விடை இடு, ஆகர்ஷ்ண சக்தி என்ற கண்டு பிடிப் பைக் கண்டறிந்தார்! புவிஈர்ப்பு சக்தி என்று பிறகு ஆதை இந்தப் புவி புகழ்ந்தது ஆங்கில உலகம்,அதை Gravitation அதாவது நிலவுலக மைய ஈர்ப்பாற்றல் என்று பெருமை படுத்தியது. -
  • கிரகங்களுக்குக் ஆகர்ஷ்ண சக்தி இருப்பதால் தான்், அவை வாணவெளியில் பறந்து போகாமல், சூரியனைச் சுற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒ தி.சேதையிலேயே ஒடுகின்றன என்பதை நியூடன் கண்டு பிடித்தா? இதற்கு ஆகர்ஷண சக்தி என்று பெயரிட்டார். புவியீர்ப்பு சக்தி என்றும் குறிப்பிட்டார்,
  • சந்திரனின் ஆகர்ஷண சக்தி கூடுவதாலும், குறை வதாலும்-கடல் அலைகளின் ஏற்றமும்தாழ்வும் உருவ: கின்றன என்பதையும், அதே அவரது ஆகர்ஷண சக்தி விளக்கி விடை கூறியுள்ளது.