பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/77

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தம்மை மேம்படுத்தம் என் ணக்கள் *s ஊசலின் கீனத்தை அணிவிடல்: - -- *

ஊசல் குண்டு விட்டத்தை தழுவு: Garsfies Siłda கேipers உதவியால் கண்டு, பிறகு குண்டின் ஆரத்தைக் காண்வேண்டும். தொங்கு தான்த்தில் இருந்து தொடங்கும் அடி அளவு கோலை ஊசலுக்கும் பின்புறமாக நிறுத்தி மரக்கட்டையைக் குண்டிற்குக் கீழே தொடும்கடி வைத்து, அளவுகோலில் ஆனவைக் காணவேண்டும். இந்த நீணத்தில் இருந்து குண்டின் ஆரத்தைக் கழித்தால் ஊசலின் நீளம் கிடைக்கும்.

அலைவு கேரம் காணுதல்:

ஒர் ஊசலை மேசையின் விளிம்பின் அருகே வைத்து அதன் நீளத்தைக் காண வேண்டுக் ஊசல் குண்டை ஒரு பக்கமாகச் சிறிது. இழுத்து விட வேண்டும் ஊகல் கழன்று அலையக் கூடாது. ஊசல்துண்டு ஒரு பக்கம் வரும் பொழுது ஒரு நிறுத்துக்கடிகாரத்தைத் Stopwatch geoš இருபது அலைவுக்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரத்தைக் கண்டு கொள்ள வேண்டும். பின் ஓர் அலைவுக்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரத்தைக்காண்பதுதான்் அலைவு நேரமாகும்.

ஊசலின் நீளத்திற்கும்.அலைவு கோத்திற்கும் தொடர்பு காணுதல்: பரி சோதனை:

ஊசலின் நீனத்தை முன் கண்ட டி அளந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு அலைவு நேரத்தையும் முன் போலவே கண்டு பிடிக்க வேண்டும். அந்த அளவுகளைக் கீழ்க்கானும் அட்டவணையில் குறிக்க வேண்டும். பிறகு, ஊசலின் நீணத்தை அதிகரித்து அதை முன் போன்று அாக்க வேண்டும்.அதற்கும் அலைவு நேரம் கண்டு அட்டவணைம் படுத்த வேண்டும். இவ்வாற் இன்னும் சில நீளங்களுக்கு அலைவு நேரம் கண்டு அட்டவணைப்படுத்த வேன்டும்,